duben 2018

Celé číslo ke stažení ikona 6.72MB

duben 2018

Z obsahu čísla:

Téma: Tajná zpráva o Marcebile –
láska na první pohled?
Thema: Geheime Nachricht von Marzebilla –
Liebe auf den ersten Blick? ........................................4
Hory a lidé: Osobnost z našeho kraje – dr. Johann Endt
Gebirge und Leute: Persönlichkeit aus
unserer Gegend – Dr. Johann Endt ............................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kulturund
Sportveranstaltungen in der Region ...................8
Ze společnosti a kultury:
Velikonoční pobožnost ve Volyni
Kultur und Gesellschaft: Musikalische Osterandacht
in Volyně .....................................................................9
Tip na výlet: Lesopark Borecké rybníky
Ausfl ugstipp: Waldpark Borecké rybniky .................10
Aktuality: Zima 2017/2018
pohledem Horské služby Krušné hory
Aktualität: Ein Rückblik auf
die Wintersaison 2017/2018 aus den Augen
der Bergwacht Erzgebirge ....................................... 12
Aktuality: Německo-český „Stammtisch“ již podvaatřicáté
Aktualität: 32. Deutsch-tschechischer Stammtisch
in Eibenstock ............................................................14
Historie: Zásobování vodou v Horní Blatné – dokončení
Geschichte: Die Wasserversorgung in Horní Blatná –
die Vollendung ..........................................................15
Historie: Zajatcem v Jáchymově – jeden z mnohých
Geschichte: Als ein Gefangener in Jáchymov –
einer von vielen ........................................................16
Rozhovor: S Margaretou Schlikovou Pospíchalovou
Gespräch: Mit Margareta Schliková Pospíchalová ...... 18
Historie: Hostinec Grundschänke v Mariánském Údolí
Geschichte: Gasthaus Grundschänke
in Marienthal ........................................................... 21
Sport: Pozvánka na výlet do Kovářské
Sport: Einladung zum Ausfl ug nach Kovářská ........ 21
Aktuality: Znovuobjevené poklady Sudet
Aktualität: Wiederentdeckte Schätze
des Sudetenlandes .................................................... 22
Z naší přírody: Rudní bohatství Krušných hor –
stříbro (1. část)
Aus unserer Natur: Erzreichtum des Erzgebirges –
das Silber (1. Teil) .................................................... 24
Recept měsíce: Polévka – pokrm z jednoho hrnce
Rezept des Monats: Die Suppe – ein Eintopf ........... 27
Sport: Krušnohorský pohárek vyvrcholil v Telnici
Sport: Der Erzgebirgischer Pokal hat seinen
Höhepunkt in Telnice erreicht .................................. 27
Historie: Sčítání lidu v západním Krušnohoří
Geschichte: Die Volkszählung im Westerzgebirge ......... 28
Jáchymov: Od zimy do Velikonoc
Jáchymov: Seit Winter bis Ostern ............................30
Boží Dar: KIWI Cup a KIWI ples
Boží Dar: KIWI Cup und KIWI Ball ........................31
Zaručené počasí: Ohlédnutí za zimou
Das Wetter: Ein Rückblick auf
die vergangene Wintersaison ................................... 32