únor 2018

Celé číslo ke stažení ikona 6.78MB

únor 2018

Z obsahu čísla:

 s Tříkrálovou sbírkou
Aktualität: Durch Pernink sind wieder Kinder
zur Dreikönigsammlung gegangen ............................4
Tip na výlet: Praktický průvodce běžkaře
po západním Krušnohoří
Ausfl ugstipp: Praktischer Führer des Langläufers
im westlichen Erzgebirge ...........................................5
Z naší přírody: Kraj pod sněhem mlčí,
tam stopy jsou vlčí…
Aus unserer Natur: Das Land unter dem
Schnee schweigt, dort sind Spuren der Wölfe ............7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kulturund
Sportveranstaltungen in der Region ...................8
Historie: Zásobování vodou v Horní Blatné – 1. část
Geschichte: Die Wasserversorgung
in Horní Blatná – 1. Teil ..........................................10
Sport: Závody na perninském kolečku
Sport: Wettkampf auf der Runde in Pernink ............ 11
Historie: Zimní cestou necestou, tratí netratí
Geschichte: Durch winterlicher Weg
und Unweg, Strecke und Unstrecke..........................12
Sport: Zimní olympiáda dětí a mládeže 2018
Sport: Olympische Jugend-Winterspiele 2018 .........14
Sport: Jahodová louka hostila pilotní závod
projektu Lyžuj lesy
Sport: Das erste Skirennen des „Lyžuj lesy“
Projektes bei Boží Dar .............................................15
Historie: Jáchymovská rašelina
Geschichte: Der Torf aus Jáchymov ........................16
Rozhovor: Se starostou Přebuze Martinem Bruothem
Gespräch: Mit dem Bürgermeister
von Přebuz Martin Bruoth .......................................18
Historie: Kraslice – město hudby
Geschichte: Kraslice – die Stadt der Musik .............20
Sport: Biatlonisté opět po letech na Božím Daru
Sport: Biathleten nach langen Jahren
wieder in Boží Dar ...................................................22
Sport: „Slovaňáci“ závodili v Drážďanech
na trati světového poháru
Sport: Skiläufer vom TJ Slovan
sind in Dresden gelaufen ..........................................23
Historie: Hostinec Antona Günthera v Mílově
Geschichte: Anton Günther’s Gasthaus
in Halbmeil ...............................................................24
Historie: Ignác Sichelbarth, budovatel kulturních mostů
Geschichte: Ignaz Sichelbarth,
ein kultureller Brückenbauer ...................................26
Historie: Obyvatelstvo západního Krušnohoří
po třicetileté válce
Geschichte: Die Einwohner des Westerzgebirges
nach dem Dreißigjährigen Krieg .............................28
Recept měsíce: Přílohy z luštěnin –
hrách, čočka, fazole, cizrna
Rezept des Monats: Die Hülsenfrüchte Beilagen –
Erbsen, Linsen, Bohnen, Kichererbsen ....................29
Boží Dar: Vítězný výjezd Telemark teamu Boží Dar
na mistrovství světa
Boží Dar: Telemark Team Boží Dar hat
zur Weltmeisterschaft gewonnen ..............................30