listopad 2017

Celé číslo ke stažení ikona 7.44MB

listopad 2017

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury:
Odtajněná zpráva o Marcebile konečně vyjde knižně
Kultur und Gesellschaft: Die veröffentlichten
Nachrichten über Marcebila erscheint
endlich in Buchform ...................................................4
Ze společnosti a kultury:
Ohlédnutí za mezinárodním sympoziem v Ostrově
Kultur und Gesellschaft: Ein Rückblick auf
das internationale Symposium in Ostrov ...................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur-
und Sportveranstaltungen in der Region ...................8
Aktuality: Mažoretky z Ostrova
se opět staly vicemistry Evropy
Aktualität: Die Majoretten aus Ostrov
wurden wieder Europa-Vizemeister ...........................9
Historie: V roce 1925 navštívila
Marie Curie-Sklodowská Československo
Geschichte: Im Jahr 1925 hat Marie Curie-Sklodowska
die Tschechoslowakei besucht ..................................10
Tip na výlet: Vodní nádrž Sosa
Ausfl ugstipp: Die Trinkwassertalsperre Sosa ..........12
Aktuality: Svatý Jene z Nepomuku
Aktualität: Heiliger Johannes von Nepomuk ...........15
Sport: Blaťák se běžel už poosmnácté
Sport: „Blaťák“ ist man schon
zum achzehnten Mal gelaufen ..................................16
Sport: 61. ročník Běhu okolo Panoramy v Jáchymově
Sport: 61. Jahrgang des Laufes rings um
das Panorama in Jáchymov .....................................16
Historie: Zaniklá restaurace Wunderblume pod Špičákem
Geschichte: Der verschwundene Gasthof
Wunderblume unter dem Spitzberg ..........................18
Ze společnosti a kultury:
Perninské setkání křesťanů v armádě
Kultur und Gesellschaft: Das Treffen der Christen
in der Armee hat in Pernink stattgefunden ..............20
Ze společnosti a kultury: Den stromů v Jáchymově
Kultur und Gesellschaft: Tag der Bäume
in Jáchymov .............................................................21
Historie: Centrální vodovodní řad v Perninku
Geschichte: Die zentrale Wasserleitung in Pernink ......22
Historie: Preindustriální sklárny
a hornictví v Krušných horách
Geschichte: Vorindustrielle Glashütten
und der Bergbau im Erzgebirge ...............................24
Když se řekne: Šmolka
Wenn man sagt: Die Schmalte .................................27
Aktuality: Příprava horské služby na zimní sezonu
Aktualität: Die Bergwacht bereitet sich
auf die Wintersaison vor ..........................................28
Zaručené počasí: Nezvaná návštěva
Das Wetter: Der ungeladener Besuch………………..29
Recept měsíce: Polévka ze tří druhů sýrů
Rezept des Monats: Suppe
aus drei verschiedene Käsesorten ............................29
Boží Dar: Outdoorové fi lmy v Krušných horách zaujaly
Boží Dar: Die Outdoorfi lme haben
in Erzgebirge Interesse geweckt ...............................30
Vážně nevážně: Krušnohorské vinobraní:
podesáté a naposled?
Ernsthaft unernsthaft: Erzgebirgischer Weinfest:
zum zehnten und zum letzten Mal? ...........................32