říjen 2017

Celé číslo ke stažení ikona 6.43MB

říjen 2017

Z obsahu čísla:

Aktuality: Volby do německého
Spolkového sněmu 2017 – hořké probuzení
Aktualität: Bundestagswahl 2017 in Deutschland
– das große Erwachen ................................................4
Aktuality: Vysoká pec v Šindelové
a její rekonstrukce v roce 2017
Aktualität: Der Hochofen in Šindelová
und seine Rekonstruktion im Jahr 2017 .....................6
Sport: Svátek vytrvalostního sportu v Eibenstocku
Sport: Der Feiertag des Ausdauersports
in Eibenstock ..............................................................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur–
und Sportveranstaltungen in der Region ...................8
Ze společnosti a kultury: Rozloučení s létem,
tentokrát po vesnicku
Kultur und Gesellschaft: Abschied vom Sommer,
diesmal aufs ländliche ................................................9
Historie: Židé na Karlovarsku
Geschichte: Die Juden
in der Karlsbader Gegend .......................................10
Tip na výlet: Cyklovýlet z Klínovce na vrchol Mědníku
Ausfl ugstipp: Radausfl ug von Klínovec
auf den Gipfel des Mědník .......................................12
Historie: Nejdecké nářečí
Geschichte: Der Dialekt der Stadt Nejdek ...............14
Historie: Hradecká, selská vesnice
Geschichte: Hradecká, das Bauerndorf ...................16
Historie: Marie Curie-Sklodowská:
Vzácný charakter slavné ženy
Geschichte: Marie Sklodowska Curie:
ein Edelcharakter der berühmten Frau ...................18
Sport: Abertamský kros
Sport: Aberthamer Cross .........................................22
Ze společnosti a kultury: Evropský den jazyků
a Evropský týden sportu v Perninku
Kultur und Gesellschaft: Europäischer Tag der
Sprachen und Europäische Woche des Sports
in Pernink .................................................................23
Historie: Abertamská vodárna
Geschichte: Das Wasserwerk in Abertamy ..............24
Aktuality: Hostinec Dreckschänke se probouzí
Aktualität: Der Gasthof Dreckschänke wacht auf ........26
Ze společnosti a kultury:
25. porevoluční pouť na Měděnci
Kultur und Gesellschaft: 25. Kupferberger Fest
nach der politischen Wende .....................................28
Ze společnosti a kultury: Perninské slavnostnění
Kultur und Gesellschaft: Das Fest in Pernink .........29
Hory a lidé: Život jedné přísečnické
muzikantské rodiny po válce
Gebirge und Leute: Das Leben einer
Musikantenfamilie aus Přísečnice nach
dem Krieg .................................................................30
Aktuality: Šesté setkání u památníku štoly Bílá holubice
Aktualität: 6. Treffen beim Denkmal
des Weiße-Taube-Stollns ..........................................31
Recept měsíce: Bosáky
Rezept des Monats: Klöße aus rohen
und gekochten Kartoffeln .........................................32
Zaručené počasí: Není září jako září
Das Wetter: Kein September ist wie der andere ......32