červen 2017

Celé číslo ke stažení ikona 6.21MB

červen 2017

Z obsahu čísla:

Hory a lidé: Hroznatův rok v Hroznětíně
Gebirge und Leute: Das Jahr des Hroznata
in Hroznětín ................................................................4
Historie: Železniční trať Chodov – Nejdek
Geschichte: Eisenbahn Chodov – Nejdek ..................5
Ze společnosti a kultury:
Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und
Sportveranstaltungen in der Region ..........................8
Ze společnosti a kultury: Karlovarské muzeum
slaví 150 let novou expozicí
Kultur und Gesellschaft: Karlsbader Museum
feiert 150jähriges Jubiläum mit einer
neuen Ausstellung ......................................................9
Aktuality: „Vila Heinrich Hájek“ –
Retromuzeum Nejdek
Aktualität: „Villa Heinrich Hájek“ –
Retromuseum Nejdek ................................................10
Aktuality: Jáchymovské peklo 2017
Aktualität: Joachimsthaler Hölle 2017 ....................11
Hory a lidé: Alexander Wüst
aneb kousek abertamské paměti
Gebirge und Leute: Alexander Wüst – ein Stück
Gedächtnis der Stadt Abertamy ...............................12
Tip na výlet: Po stopách abertamského rodáka
Alexandra Wüsta
Ausfl ugstipp: Auf den Spuren des Aberthamer Bürgers
Alexander Wüst ........................................................13
Aktuality: Narozeninová cesta na Pajndl
Aktualität: Geburtstagsausfl ug auf den Peindl ........15
Sport: Horský běh Merklín – Plešivec
Sport: Berglauf Merklín – Plešivec ..........................16
Ze společnosti a kultury:
První vzpomínkový výšlap na Štajn
Kultur und Gesellschaft:
Der erste Erinnerungsausfl ug nach Štajn ................17
Aktuality: Německo-české setkání cyklistů
na Karlově stezce
Aktualität: Deutsch-tschechisches Radlerfest
auf der „Karlsroute“ ...............................................18
Aktuality: S parní lokomotivou na hřeben Krušných hor
Aktualität: Mit der Dampfl ok
auf den Erzgebirgskamm ..........................................19
Ze společnosti a kultury:
Nové číslo Krušnohorských novin
Kultur und Gesellschaft:
Neue Ausgabe der Erzgebirgszeitung ......................20
Ze společnosti a kultury:
Ohlédnutí za Sudetoněmeckými dny
Kultur und Gesellschaft: Ein Rückblick
auf den Sudetendeutschen Tag .................................22
Historie: Marie Terezie a její podpora výroby krajek
Geschichte: Maria Theresia und ihre Unterstützung
für die Spitzenherstellung ........................................23
Z naší přírody: Je jelen evropský
v Krušných horách opravdu přemnožený?
Aus unserer Natur: Hat sich der Hirsch
im Erzgebirge wirklich übermässig vermehrt? ........24
Historie: Ze života Hudebního spolku Krásná Lípa
Geschichte: Aus dem Leben
des Musikvereins Krásná Lípa .................................26
Boží Dar: Indiánský den dětí
Boží Dar: Indianischer Kindertag ...........................27
Historie: Požáry ve městech Annaberg a Buchholz
Geschichte: Stadtbrände von Annaberg
und Buchholz ............................................................28
Recept měsíce: Kozí sýr
Rezept des Monats: Ziegenkäse ...............................30
Zaručené počasí: Léto je tady
Das Wetter: Der Sommer ist da ...............................31
Vážně nevážně: Summit krušnohorských mláďat
Ernsthaft unernsthaft: Erzgebirgische Jungtiere
hatten Summit ...........................................................3