červenec 2017

Celé číslo ke stažení ikona 6.43MB

červenec 2017

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury: Pouť na Mariánskou
Kultur und Gesellschaft:
Die Wallfahrt nach Mariánská ...................................4
Ze společnosti a kultury:
Na Mariánské vzniká nová kaple Maria Sorg
Kultur und Gesellschaft: In Mariánská entsteht
eine neue Kapelle „Maria Sorg“ ...............................6
Ze společnosti a kultury:
Nové pietní místo s výklenkovou kaplí
Kultur und Gesellschaft:
Neue Andachtsstelle mit einer Nischenkapelle ..........7
Ze společnosti a kultury:
Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und
Sportveranstaltungen in der Region ..........................8
Historie: Vzpomínky na řádění Švédů
za třicetileté války přetrvávají
Geschichte: Erinnerungen an das Wüten
der Schweden im Dreißigjähriger Krieg
sind immer noch lebendig ........................................10
Aktuality: Apiterapie v Krušných Horách
Aktualität: Apitherapie im Erzgebirge .....................12
Historie: Železniční trať Dalovice – Merklín
Geschichte: Eisenbahn Dalovice – Merklín ............14
Tip na výlet: Plešivecká naučná stezka
Ausfl ugstipp: Naturlehrpfad Plešivec ......................16
Aktuality: Benefi ční den na Velkém rybníku
Aktualität: Benefi ztag in Velký rybník ......................18
Sport: Mistrovství České republiky
v rogainingu 2017
Sport: Die Meisterschaft der Tschechischen Republik
in Rogaining 2017 ....................................................20
Sport: Sportovní sobota na Bublavě
Sport: Sportsamstag in Bublava ..............................22
Ze společnosti a kultury: Odhalení pamětní desky
rodiny Looseových na Hubertkách
Kultur und Gesellschaft: Am Hubertusberg wurde
eine Gedenktafel für die Familie Loose enthüllt ......23
Historie: Poušť, typicky zemědělská obec
Geschichte: Poušť, typisch
landwirtschaftliche Gemeinde .................................24
Ze společnosti a kultury: Perninský masakr II –
dřevosochání motorovou pilou
Kultur und Gesellschaft: Bärringer Massaker II –
Holzbildhauerei mit der Motorsäge .........................27
Aktuality: Revolution Train – protidrogový vlak
v Krušných horách
Aktualität: Revolution Train – der Anti-Drogen
Zug im Erzgebirge ....................................................28
Recept měsíce: Kosmatice – smažené bezové řízky
Rezept des Monats: Panierte Holunderschnitzel .....29
Historie: Nejdecký dětský orchestr Antona Lorenze
Geschichte: Das Kinderorchester
des Anton Lorenz in Nejdek ......................................30
Abertamské noviny: Abertamská pouť 2017
Aberthamer Zeitung: Das Fest in Abertamy 2017 ...31
Boží Dar: Pozvánka na Anenskou pouť
Boží Dar: Einladung zum Annafest ..........................32