květen 2017

Celé číslo ke stažení ikona 6.51MB

květen 2017

Z obsahu čísla:

Hory a lidé: Štábní kapitán Otakar Korec –
nejdecký rodák hrdinou 2. světové války
Gebirge und Leute: Stabskapitän Otakar Korec –
Landeskind aus Nejdek ein Held des 2. Weltkriegs ....3
Historie: Jarní probuzení Vejprtské dráhy
Geschichte: Frühlingserwachen
der Weiperter Bahn ....................................................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und
Sportveranstaltungen in der Region ..........................8
Ze společnosti a kultury:
K 80. výročí úmrtí Antona Günthera
Kultur und Gesellschaft:
Zum 80. Todestag von Anton Günther........................9
Historie: Jáchymovští horníci v Novém světě – 2. část
Geschichte: Die Joachimsthaler Bergmänner
in der Neuen Welt – 2. Teil .......................................10
Hory a lidé: Rupert Fuchs –
krajinářský fotograf Krušných hor
Gebirge und Leute: Rupert Fuchs –
Landschaftsfotograf des Erzgebirges ....................... 11
Aktuality: Nová škola v Oberwiesenthalu
Aktualität: Neue Schule in Oberwiesenthal .............12
Tip na výlet: Blockhausen – dřevěná magie
Ausfl ugstipp: Blockhausen – Magie in Holz ............14
Aktuality: Horská služba Krušné hory
a zima 2016/2017
Aktualität: Die Bergwacht Erzgebirge
und der Winter 2016/2017 .......................................17
Sport: Letošní zima potěšila běžkaře
na horách i v podhůří
Sport: Der vergangene Winter hat
den Skiläufern in den Bergen wie auch
im Vorgebirge viel Freude bereitet ...........................18
Sport: Zimní lezení
v česko-saském západním Krušnohoří
Sport: Winterklettern
im tschechisch-sächsischen Westerzgebirge ............20
Historie: Třicetiletá válka
a dravá zvěř v Krušných horách
Geschichte: Der Dreißigjährige Krieg
und die Raubtiere im Erzgebirge .............................22
Historie: Tři požáry na Mědníku
Geschichte: Drei Brände auf dem Kupferhübel .......24
Historie: Požáry v Nejdku
Geschichte: Brände in Nejdek .................................26
Sport: Krušnej seběh 2017
Sport: „Erzgebirgsherunterlauf“ 2017 ....................26
Historie: Reformace a protireformace
v Čechách na příkladu Horní Blatné
Geschichte: Die Reformation und Gegenreformation
in Böhmen am Beispiel der Stadt Horní Blatná .......28
Historie: Tři sta let od narození Marie Terezie
Geschichte: Maria Theresia wurde
vor dreihundert Jahren geboren ...............................39
Abertamské noviny: Akce města Abertamy v roce 2017
Aberthamer Zeitung: Programm
der Stadt Abertamy im Jahr 2017 ............................30
Boží Dar: Noc pro čarodějnice
Boží Dar: Eine Nacht für die Hexen ........................31
Recept měsíce: Opečené bramborové škubánky
Rezept des Monats: Geröstete Kartoffelnocken .......32