duben 2017

duben 2017

Z obsahu čísla:

Tip na výlet: Hroznětínská zastavení
Ausfl ugstipp: Die Lichtenstädter Stationen ...............3
Historie: Bystřice – zaniklá historie Hroznětínska
Geschichte: Bystřice – die verschwundene
Geschichte der Umgebung von Hroznětín
(Lichtenstadt) .............................................................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region ..........................8
Ze společnosti a kultury: Muzeum Karlovy Vary
s novou stálou expozicí
Kultur und Gesellschaft: Das Museum Karlovy Vary
hat eine neue dauerhafte Ausstellung ........................9
Historie: Jáchymovští horníci v Novém světě – 1. část
Geschichte: Die Joachimsthaler Bergmänner in der
Neuen Welt – 1. Teil..................................................10
Historie: Novoapoštolská církev na Rolavě,
v Nejdku a okolí
Geschichte: Die Neuapostolische Kirche in Sauersack,
Neudek und Umgebung ............................................13
Rozhovor: S Berndem Störzelem, představeným
Novoapoštolské církve v Nejdku
Gespräch: Mit Bernd Störzel, Leiter der
Neuapostolischen Kirchengemeinde Nejdek ............15
Aktuality: Jarní trhy v Kraslicích
Aktualität: Frühlingsmarkt in Kraslice ....................17
Sport: Supercross pro mladé běžkaře na Božím Daru
Sport: Supercross für junge Läufer in Boží Dar ......17
Aktuality: Moldavská dráha v ohrožení
Aktualität: Die Moldauer Eisenbahn ist in Gefahr ..18
Téma: Kraslická dráha (dokončení)
Thema: Die Graslitzer Bahn (Schluss) ....................20
Historie: Bublava bývala velice muzikální obcí
Geschichte: Schwaderbach – einst eine
sehr musikalische Gemeinde ....................................23
Recept měsíce: Velikonoční masitá nádivka
ze tří druhů mas
Rezept des Monats: Die Osterfl eischfüllung
aus drei Fleischsorten ..............................................25
Historie: Volání hoří znělo v Krušných horách často
Geschichte: Der Notruf „Brand“ klang
in Erzgebirge sehr oft ...............................................25
Když se řekne: Oheň
Wenn man sagt: Das Feuer ......................................28
Zaručené počasí: Ze zimy do jara
Das Wetter: Vom Winter zum Frühling ....................29
Sport: Princezny na lyžích – 14. ročník Dámské jízdy
Sport: Die Prinzessinnen auf den Skier –
der 14. Jahrgang der Damenfahrt ...........................30
Boží Dar: Noc s Andersenem v božídarské knihovně
Boží Dar: Die Nacht mit Andersen in der Bibliothek
in Boží Dar ...............................................................31
Vážně nevážně: Dobrý den, pane Vrchní Kňoure!
Ernsthaft unernsthaft: Guten Tag,
Herr „Oberkeiler“ ...................................................32