leden 2017

Celé číslo ke stažení ikona 4.42MB

leden 2017

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury:
Krušnohorské vánoční koncerty
Kultur und Gesellschaft:
Erzgebirgische Weihnachtskonzerte ...........................4
Z naší přírody: Další lovecká sezona
v Krušných horách pomalu končí
Aus unserer Natur: Eine weitere Jagdsaison
in Erzgebirge geht langsam zu Ende ..........................5
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur-
und Sportveranstaltungen in der Region ...................8
Ze společnosti a kultury: Krušnohorské doly
na historických mapách
Kultur und Gesellschaft: Erzgebirgische
Bergwerke auf historischen Karten ............................9
Ze společnosti a kultury: Proměny českého
Krušnohoří ve 20. století
Kultur und Gesellschaft: Umwandlungen
des böhmischen Erzgebirges im 20. Jahrhundert ......9
Aktuality: Nový křížek v Horní Suché u Nejdku
Aktualität: Neues Kreuz
in Horní Suchá bei Nejdek .......................................10
Aktuality: Srbský prezident navštívil Jindřichovice
Aktualität: Der serbische Präsident
besuchte Jindřichovice .............................................10
Aktuality: Za Ehrenfriedem Zenkerem
Aktualität: Nachruf für Ehrenfried Zenker ..............11
Aktuality: Muž ze Svitav v Nejdku –
ohlédnutí za křtem knihy
Aktualität: Der Mann aus Svitavy in Nejdek –
Rückblick auf die Buchtaufe .....................................11
Tip na výlet: Lyžařské areály ve Stříbrné a Kraslicích
Ausfl ugstipp: Skiareale in Stříbrná und Kraslice ....12
Historie: Krušnohorští lyžníci
Geschichte: Erzgebirgische Skifahrer ......................14
Sport: Nové zázemí pro běžkaře a turisty v Potůčkách
Sport: Neues Umfeld für die Skilangläufer
und Touristen in Potůčky ..........................................16
Historie: Krušnohorští muzikanti
Geschichte: Erzgebirgische Musiker .......................17
Hory a lidé: František Rajman –
tragický osud učitele a politika
Gebirge und Leute: František Rajman – der tragische
Schicksal eines Lehrers und Politikers ....................20
Sport: Běžkařská závodní sezona odstartovala
Českým pohárem na Fichtelbergu
Sport: Die Langlaufwettkampfsaison ist mit dem
Tschechischen Pokal am Fichtelberg gestartet ........22
Sport: Společně v jedné stopě k úspěchu
Sport: Gemeinsam in einer Spur zum Erfolg ...........24
Recept měsíce: Domácí kuba
Rezept des Monats: Hausgemachter Kuba ..............25
Zaručené počasí: Leden nebývá vždy jen mrazivý
Das Wetter: Januar ist nicht immer nur frostig .......25
Boží Dar: Běžky – za krásou
Krušných hor zdravě a pěšky
Boží Dar: Langlaufski – nach der Schönheit
des Erzgebirges gesund und zu Fuß .........................26
Vážně nevážně: Virtuální realita včera a dnes
Ernsthaft unernsthaft: Virtuelle Realität
gestern und heute .....................................................27
Recept měsíce: Grog a tzv. Dukelské mléko
Rezept des Monats: Grog und die sogenannte
„Milch von Dukla“ ..................................................28