prosinec 2016

Celé číslo ke stažení ikona 5.85MB

prosinec 2016

Z obsahu čísla:

Téma: Krušnohorské Vánoce
Thema: Weihnachten im Erzgebirge ..........................4
Téma: Jak Karl kšeftoval s vánočním stromkem
Thema: Wie der Karl mit seinem
Weihnachtsbaum Handel trieb ...................................5
Téma: Adam a Eva
Thema: Adam und Eva ...............................................6
Aktuality: Odešla Anna Gorawská
Aktualität: Anna Gorawska
(geb. Pfob) ist gestorben ............................................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante
Kultur- und Sportveranstaltungen in der Region .......8
Ze společnosti a kultury:
Křest knihy Jáchymov – Joachimsthal
Kultur und Gesellschaft: Taufe des
Buches Jáchymov – Joachimsthal ..............................9
Rozhovor: S Miloslavem Salonem,
lesníkem a myslivcem z Merklína
Gespräch: Mit Miloslav Salon,
dem Förster und Jäger aus Merklín .........................10
Sport: V Krušných horách už se běžkař neztratí!
Sport: Im Erzgebirge verläuft
sich der Langläufer nicht mehr! ..............................13
Hory a lidé: Krušnohorská bylinkářka Katka Bílková
Gebirge und Leute: Eine Kräuterfrau
aus dem Erzgebirge – Katka Bílková .......................14
Tip na výlet: Pohodový den v Oberwiesenthalu
Ausfl ugstipp: Ein erholsamer Tag
im Kurort Oberwiesenthal .......................................16
Hory a lidé: Gustav Zindel – krušnohorský malíř
Gebirge und Leute: Gustav Zindel – Der Maler
des Erzgebirges ........................................................18
Z naší přírody: Nová chráněná území
v Krušných horách a Podkrušnohoří
Aus unserer Natur: Neue Naturschutzgebiete
im Erzgebirge und Erzgebirgsvorland .....................20
Sport: V Abertamech se představí špičkoví musheři
Sport: In Abertamy werden sich
die besten Musher vorstellen ...................................21
Historie: Kterak se Boží Dar
a Horní Blatná součástí Čech staly
Geschichte: Wie die Städte Boží Dar
und Horní Blatná ein Teil Böhmens wurden ............22
Když se řekne: Kurfi řt
Wenn man sagt: Kurfürst .........................................23
Historie: Historie železářské
a ocelářské výroby v Rotavě – 2. část
Geschichte: Die Geschichte der Eisen- und
Stahlherstellung in Rotava – Teil 2 ..........................24
Aktuality: Perninský perník 2016
Aktualität: Der Pfefferkuchen aus Pernink 2016 .....27
Historie: Hornické školství vzniklo
před 300 lety v Jáchymově
Geschichte: Bergmännisches Schulwesen
ist vor 300 Jahren in Jáchymov entstanden .............28
Boží Dar: Ježíškovo vánoční razítko
Boží Dar: Das Christkind hat einen
Weihnachtsstempel ...................................................30
Recept měsíce: Žitnopšeničný domácí chléb z kvásku
Rezept des Monats: Roggen-Weizenbrot aus
der Hefe ....................................................................31
Zaručené počasí: Prosinec
Das Wetter: Dezember .............................................32