listopad 2016

Celé číslo ke stažení ikona 6.62MB

listopad 2016

Z obsahu čísla:

Z naší přírody: Krušné hory – jedno pohoří,
dva přístupy k lesu i zvěři
Aus unserer Natur: Erzgebirge – ein Gebirge,
zwei verschiedene Ansichten zu Wald und Wild ..............4
Historie: Pašeráctví a pytláctví ze vzpomínek pamětníků
Geschichte: Schmugglerei und Pascherei
in Erinnerungen von Zeitzeugen .......................................6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur-
und Sportveranstaltungen in der Region .........................8
Ze společnosti a kultury: Od září do listopadu vznikla
karlovarská série Krušných hororů
Kultur und Gesellschaft: Von September bis
November ist eine neue Horrorserie im
Erzgebirge entstanden .......................................................9
Hory a lidé: Zajímavé osudy Friedricha Linharta,
knižně právě vydávané
Gebirge und Leute: Interessante Geschichten aus dem Le-
ben des Friedrich Linhart,
jetzt in Buchform herausgegeben ...................................10
Rozhovor: S Romanem Neudertem,
majitelem nejdecké pohřební služby
Gespräch: Mit Roman Neudert,
dem Besitzer des Begräbnisdienstes in Nejdek ..............12
Aktuality: Na nejdeckém hřbitově
byl odhalen pamětní kámen
Aktualität: Auf dem Friedhof in Nejdek wurde
ein Gedenkstein enthüllt ..................................................14
Když se řekne: Mettenschicht
Wenn man sagt: Mettenschicht .......................................15
Aktuality: Blatenská rozhledna v novém kabátě
Aktualität: Der Aussichtsturm auf dem Plattenberg
hat einen neuen Mantel ...................................................15
Téma: Jáchymovské mravy v 16. století
Thema: Die Sitten in Jáchymov
im 16. Jahrhundert ..........................................................16
Historie: Historie železářské
a ocelářské výroby v Rotavě – 1. část
Geschichte: Die Geschichte der Eisen-
und Stahlherstellung in Rotava –Teil 1. .........................19
Tip na výlet: Vycezovací huť v Grünthalu –
pozoruhodný relikt krušnohorského hutnictví
Ausfl ugstipp: Die Saigerhütte in Grünthal –
ein sehenswertes Relikt der erzgebirgischen
Hüttenindustrie ................................................................22
Historie: Čtrnáct důlních pomocníků
Geschichte: Vierzehn Grubennothelfer ..........................24
Sport: Podzimní běžecké závody
přilákaly stovky sportovců
Sport: Herbstliche Wettläufe haben hunderte
Sportler angelockt ............................................................26
Boží Dar: Ježíškovy vánoční trhy
Boží Dar: Christkindels Weihnachtsmarkt .....................29
Recept měsíce: Hustá zelňačka
Rezept des Monats: Dicke Sauerkrautsuppe .................30
Zaručené počasí: Podzim
Das Wetter: Der Herbst ...................................................30
Vážně nevážně: Chybička se vloudila
Ernsthaft unernsthaft: Ein Fehlerchen hat sich
eingeschlichen ..................................................................31