Říjen 2016

Celé číslo ke stažení ikona 7.08MB

Říjen 2016

Z obsahu čísla:

Hory a lidé: Dlouhý pašerák
Gebirge und Leute: Der lange Pascher
4
Historie: Příklady pašování
v Krušnohoří za první republiky
Geschichte: Beispiele der Schmugglerei
im Erzgebirge in der ersten Republik
6
Ze společnosti a kultury:
Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region
8
Aktuality: Potomci ostrovské větve rodu Šliků
v Jáchymově a Ostrově
Aktualität: Die Nachfahren des Adelgeschlecht Šlik
in Jáchymov und Ostrov
9
Rozhovor: S Janem Pachlem, autorem scénáře
a režisérem televizního seriálu Rapl
Gespräch: Mit Jan Pachl, dem Autor des Drehbuches
und dem Regisseur der Fernsehserie Rapl
10
Aktuality: Spolkový záslužný kříž pro Ehrenfrieda Zenkera
Aktualität: Bundesverdienstkreuz
für Ehrenfried Zenker
12
Ze společnosti a kultury: Základní škola Nejdek,
Karlovarská, oslavila padesátku
Kultur und Gesellschaft: Die Grundschule Nejdek,
Karlovarská, hat fünfzigjähriges Bestehen gefeiert
13
Ze společnosti a kultury: V Litvínově ožívají
Krušnohorské noviny, navazují na Erzgebirgs-Zeitung
Kultur und Gesellschaft: In Litvínov lebt
die Erzgebirgszeitung wieder auf
14
Historie: Velfl ík – Vlčinec
Geschichte: Wölfl ing
16
Z naší přírody: Odpadky na magistrále – kam s nimi?
Aus unserer Natur: Die Abfälle an der Magistrale –
wohin damit?
19
Aktuality: Michaelská pouť v Ostrově
Aktualität : Michaelsfest in Ostrov
20
Ze společnosti a kultury:
Desáté Svatováclavské setkání na Ryžovně
Kultur und Gesellschaft: Das zehnte Sankt
Wenzeltreffen in Seifen
21
Ze společnosti a kultury: Kterak kašna rozzářila Pernink
Kultur und Gesellschaft:
Wie der Brunnen leuchtet Pernink
22
Sport: Pernink pořádal 8. ročník Běhu na nádraží
Sport: In Pernink wurde schon der 8. Jahrgang
des Laufes zum Bahnhof organisiert
23
Historie: Divadelní soubor Jirásek slaví 70 let své existence
Geschichte: Die Theatergruppe Jirásek feiert
70 Jahre ihres Bestehens
24
Z naší přírody: Pritzenberg –
střípek krušnohorských tajemství
Aus unserer Natur: Pritzenberg – ein Splitter im
Mosaik des Geheimnis des Erzgebirges
26
Ze společnosti a kultury: Víkend u českých sousedů
Kultur und Gesellschaft: Ein Wochenende
bei böhmischen Nachbarn
28
Aktuality: Workoutové hřiště v Jáchymově
Aktualität: Workout Spielplatz in Jáchymov
29
Recept měsíce: Brusinkový kompot
Rezept des Monats: Preiselbeerkompott
30
Boží Dar: Hon na ducha Prducha
Boží Dar: Die Jagd auf den Geist Prduch
30
Vážně nevážně: Letošní oslavy vína v Horní Blatné
Ernsthaft unernsthaft: Traditionelles
Weinfest in Horní Blatná
31