Srpen 2016

Celé číslo ke stažení ikona 6.01MB

Srpen 2016

Z obsahu čísla:

Z naší přírody: Čtyři desítky let lezení po skalách
v severozápadním Krušnohoří
Aus unserer Natur: Vierzig Jahre Klettern
im nordwestlichen Erzgebirge ..........................................4
Ze společnosti a kultury: Novinky 5. ročníku Landart
setkání v Königsmühle
Kultur und Gesellschaft: Neuigkeiten des
5. Landart-Treffens in Königsmühle .................................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region .................................8
Aktuality: Krušnohorské šperky na Božím Daru
Aktualität: Erzgebirgsschmuck in Boží Dar ....................9
Aktuality: Pátý hřebečenský montánní výšlap
Aktualität: Die 5. Hengstererbener
Montanwanderung ..........................................................10
Ze společnosti a kultury: Výstava starých pohlednic
a fotografi í Jáchymova
Kultur und Gesellschaft: Ausstellung der alten Fotos
und Ansichtskarten von Jáchymov ..................................11
Ze společnosti a kultury: Pouť na Mariánskou
Kultur und Gesellschaft:
Die Walfahrt nach Mariánská..........................................11
Hory a lidé:
Jedenadevadesátiletý Ferdinand Boček vzpomíná
Gebirge und Leute: Der einundneunzigjährige
Ferdinand Boček erinnert sich........................................13
Hory a lidé: Měl jsem se ptát víc
Gebirge und Leute: Ich sollte mehr fragen ....................14
Aktuality: Zastupitelé a občané Abertam
navštívili Ichenhausen
Aktualität: Vertreter und Bürger
aus Abertamy haben Ichenhausen besucht ....................16
Téma: Marienberg – horní a posádkové město
s bohatou historií
Thema: Marienberg – Berg- und Garnisonsstadt
mit reicher Geschichte .....................................................18
Aktuality: Jáchymovští démoni v Ostrově
Aktualität: Die Dämonen aus Jáchymov in Ostrov .......21
Historie: Heřmanov – jedna z nejmenších obcí na Nejdecku
Geschichte: Heřmanov – eine der kleinsten
Gemeinden in der Umgebung von Nejdek .....................22
Tip na výlet: Vodní nádrž Přísečnice
Ausfl ugstipp: Der Stausee Přísečnice ............................24
Aktuality: Veteráni na krušnohorských silnicích
Aktualität: Oldtimer auf den Erzgebirgsstraßen ...........26
Když se řekne: Štola a šachta
Wenn man sagt: Der Stollen und der Schacht ...............27
Recept měsíce: Recepty z bylinek a lesních plodů
Rezept des Monats: Die Rezepte aus Kräutern
und Waldfrüchten .............................................................28
Abertamské noviny: Požár hotelu Stará pošta
Aberthamer Zeitung: Der Brand
des Hotels Stará pošta .....................................................28
Boží Dar: Taková byla Anenská pouť
Boží Dar: So war das Annafest .......................................30
Zaručené počasí: Krušnohorské letní povodně
Das Wetter: Die Sommerhochwasser im Erzgebirge ....31