Červenec 2016

Celé číslo ke stažení ikona 5.94MB

Červenec 2016

Z obsahu čísla:

Hory a lidé: Dvě vzpomínky

na jáchymovského historika dr. Jana Urbana

Gebirge und Leute: Zwei Erinnerungen

an den Joachimsthaler Historiker Dr. Jan Urban .....4

Ze společnosti a kultury:

Tajemné příběhy Krušné horory

Kultur und Gesellschaft:

Mysteriöse Geschichten des Erzgebirges ...................7

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní

a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und

Sportveranstaltungen in der Region ..........................8

Hory a lidé: Vzpomínka na Josefa Jindru

Gebirge und Leute: Andenken an Josef Jindra ..........9

Aktuality: Prestižní cena

Český Permon putuje do Abertam

Aktualität: Prestigepreis

Český Permon geht nach Abertamy .........................10

Když se řekne: Čáka

Wenn man sagt: Das Tschako...................................11

Aktuality: 150 let sboru

dobrovolných hasičů v Horní Blatné

Aktualität: 150 Jahre Freiwilligen

Feuerwehr in Horní Blatná ......................................12

Aktuality: Perninští hasiči oslavili své výročí

Aktualität: Die Freiwillige Feuerwehr

in Pernink hat ihren Jahrestag gefeiert....................13

Aktuality: Kriminální příběh sošek

z oltáře abertamského kostela

Aktualität: Kriminalgeschichte um die Altarfi guren

in der Aberthamer Kirche ........................................15

Aktuality: Mračna nad Mědníkem

Aktualität: Wolken über dem Mědník .......................16

Aktuality: Abertamy mají novou kulturní památku

Aktualität: Stadt Abertamy

hat ein neues Kulturdenkmal ....................................17

Tip na výlet: Po Krušnohornické stezce v okolí Perninku

Ausfl ugstipp: Auf dem erzgebirgischen

bergmännischen Lehrpfad

in der Umgebung von Pernink .................................18

Sport: Sportovní víkend na Bublavě

Sport: Sportwochenende in Bublava ........................21

Sport: Novinky z TJ Radon Vysoká Pec

Sport: Neuigkeiten aus TJ Radon Vysoká Pec .........21

Ze společnosti a kultury:

První Perninský Masakr byl skvělý!

Kultur und Gesellschaft: Das erste

„Bärringer Massaker“ war toll! ..............................22

Hory a lidé: Richard rytíř von Dotzauer –

„Otec Krušnohoří“

Gebirge und Leute: Richard Ritter von Dotzauer –

„Vater des Erzgebirges“ ..........................................24

Aktuality: Setkání ve staré vlasti 

Aktualität: Treffen in der alten Heimat ....................25

Hory a lidé: Živá jizva v paměti lidstva, to je Jáchymov

Gebirge und Leute: Eine lebendige Narbe im

Gedächtnis der Menschheit, das ist Jáchymov ........26

Aktuality: Územní studie krušnohorské cyklistické

magistrály v Karlovarském kraji

Aktualität: Gebietsstudie der Radwegmagistrale

im Bezirk Karlovy Vary ............................................28

Recept měsíce: Domácí těstoviny

Rezept des Monats: Hausgemachte Teigwaren ........30

Boží Dar: Božídarský hmyzí výšlap

Boží Dar: „Insekten Ausfl ug“ in Boží Dar ..............31

Vážně nevážně: Život je jojo, viz případ zoo

Ernsthaft unernsthaft: Das Leben ist ein Jo-Jo,

siehe den Fall Zoo ....................................................32