Květen 2016

Celé číslo ke stažení ikona 7.76MB

Květen 2016

Z obsahu čísla:

Hory a lidé: Vladimír Ráž, pohádkový král Miroslav

Gebirge und Leute: Vladimír Ráž,

der Märchenkönig Miroslav .......................................4

Sport: Běžkaře trápí mírné zimy i dosluhující technika

Sport: Die Skifahrer plagen milde Winter

und auch die ausgediente Technik .............................7

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní

a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und

Sportveranstaltungen in der Region ..........................8

Ze společnosti a kultury: Hudební pořad v Nejdku

Kultur und Gesellschaft: Musiksendung in Nejdek ....9

Hory a lidé: Anton Günther – nejvýznamnější

představitel krušnohorského písničkářství 

Gebirge und Leute: Anton Günther –

der bedeutendste Vertreter des

erzgebirgischen Liedgutes ........................................10

Aktuality: Krušné hory na cestě

do UNESCO: projekt pokračuje

Aktualität: Das Erzgebirge auf dem Weg zum

Welterbe: das Projekt setzt fort ................................12

Když se řekne: Couk

Wenn man sagt: Zug .................................................13

Z naší přírody: Drahokamy pro císaře –

naleziště drahých kamenů v Ciboušově

Aus unserer Natur: Edelsteine für den Kaiser –

Fundort der Edelsteine in Ciboušov ........................14

Ze společnosti a kultury: Kdo to byl Johann C. Criginger

Kultur und Gesellschaft:

Wer war Johann C. Criginger ..................................15

Sport: O poklad Štěpána Šlika

Sport: Um den Schatz des Štěpán Šlik .....................16

Aktuality: Řezbářský víkend v Perninku

Aktualität: Schnitzerwochenende in Pernink ...........17

Tip na výlet:

Promenádní cesta Roseggerweg u Jáchymova

Ausfl ugstipp: Promenadenweg

Roseggerweg bei Jáchymov .....................................18

Recept měsíce: Rdesnová polévka

Rezept des Monats: Knöterichsuppe ........................21

Historie: Jáchymovská lékárna

aneb další příběh pro Marcebilu

Geschichte: Die Apotheke in Jáchymov –

eine weitere Geschichte für Marzebilla ...................22

Hory a lidé: Okrsek Klímy horské služby

Gebirge und Leute:

Der Bergwachtbezirk Klíny ......................................24

Sport: Merklínský duatlon

Sport: Duathlon in Merklín ......................................24

Sport: Stolní tenisté z Merklína navazují 

přátelství v Sasku

Sport: Tischtennisspieler aus Merklín schließen

Freundschaft in Sachsen ..........................................25

Historie: Hamr ve Frohnau

Geschichte: Der Frohnauer Hammer ......................26

Aktuality: První výročí otevření Karlovy stezky 

Aktualität: Der erste Jahrestag

der Eröffnung der Karlsroute ..................................28

Aktuality: Jarní úklid okolí Švédské lípy u Přísečnice

Aktualität: Frühlingsputz in der Umgebung

der Schwedenlinde bei Přísečnice ...........................29

Aktuality: Do Nejdku zavítali významní hosté

Aktualität: Nach Nejdek kamen bedeutende Gäste ..30

Boží Dar: Nový sportovní areál na Božím Daru

Boží Dar: Neues Sportareal in Boží Dar .................31

Vážně nevážně: Jaro v našem lese

Ernsthaft unernsthaft: Frühling in unserem Wald ...32