Listopad 2015

Celé číslo ke stažení ikona 6.06MB

Listopad 2015

Z obsahu čísla:

Duchovní sloupek: Cesta

Geistliches: Der Weg ......................................................3

Téma: Krušnohorské tisícovky (1. část)

Thema: Tausender des Erzgebirges (1. Teil) ...................4

Ze společnosti a kultury:

Královská mincovna zpříjemní advent výstavou betlémů

Kultur und Gesellschaft:

Die Königliche Münze in Jáchymov stellt in der

Adventszeit die Krippen aus ............................................7

Ze společnosti a kultury:

Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und

Sportveranstaltungen in der Region ...............................8

Ze společnosti a kultury:

Sousedská vycházka v Perninku

Kultur und Gesellschaft:

Nachbarlicher Spaziergang in Pernink ...........................9

Hory a lidé: Nejdecký rodák Ignác Sichelbarth

Gebirge und Leute: Neudeker Landsmann

Ignaz Sichelbarth ..........................................................10

Aktuality: Patnáct let Občanského sdružení Abertamy 

Aktualität: Fünfzehn Jahre des

Bürgervereins Abertamy ...............................................12

Rozhovor: S Radomírem Böhmem, správcem lesního 

majetku Náboženské matice na Nejdecku

Gespräch: Mit Radomír Böhm, dem Verwalter des 

Forstbesitzes von Náboženská matice in

der Neudeker Umgebung ..............................................14

Hory a lidé: Okrsek Bublava horské služby má nové zázemí

Gebirge und Leute: Der Bezirk der Bergwacht Bublava

hat ein neues Umfeld .....................................................17

Historie: Vápenky v Lengeldu a v Háji

u Loučné pod Klínovcem

Geschichte: Die Kalkwerke in Lengefeld und Háj

bei Loučná pod Klínovcem ............................................18

Historie: Jáchymov ve 20. století (2. část)

Geschichte: Joachimsthal im

20. Jahrhundert (2. Teil) ...............................................20

Sport: Běh na „Blaťák“ letos již posedmnácté

Sport: Der siebzehnte Lauf auf „Blaťák“

(Plattenberg) .................................................................22

Sport: Horská výzva 2015 aneb KrušnoHolky v akci

Sport: Der Bergaufruf 2015 oder

„Krušnoholky“ in Aktion ..............................................24

Tip na výlet: Hornické „Glück auf“ z města dvou rozhle-

den – Eibenstocku 

Ausfl ugstipp: „Glück auf“ aus der Stadt der zwei

Aussichtstürme – Eibenstock .........................................26

Z naší přírody: Vzniká nový systém bodů záchrany

Aus unserer Natur: Es entsteht ein neues

System von Rettungspunkten .........................................28

Recept měsíce: Zaručený recept na zbohatnutí – 

čočková polévka

Rezept des Monats: Ein sicheres Rezept,

um reich zu werden – Linsensuppe ...............................29

Zaručené počasí: Jaká bude nakonec zima?

Das Wetter: Wie wird der Winter am Ende sein? ..........29

Boží Dar: Na Božím Daru již Ježíšek naděloval

Boží Dar: In Boží Dar hat das

Christkind schon beschert .............................................31

Abertamské noviny: Životní jubileum řez-

báře Jiřího Laina

Aberthamer Zeitung: Jubiläum des

Schnitzers Jiří Lain .......................................................32

Vážně nevážně: Perníková chaloupka

Ernsthaft unernsthaft:  Pfefferkuchenkaten ...................33