Září 2015

Celé číslo ke stažení ikona 6.1MB

Září 2015

Z obsahu čísla:

Duchovní sloupek: 71,6 procenta od spolužití k přátelství
Geistliches: 71,6 Prozent vom Zusammenleben zur Freundschaft

Téma: Zpracování dřeva má v Krušných horách dlouhou tradici
Thema: Die Holzverarbeitung hat im Erzgebirge eine lange Tradition

Aktuality: Program 2020 Lesů ČR přispívá k rozvoji Krušných hor
Aktualität: Das Programm 2020 des tschechischen Staatsforstes trägt zur Entwicklung des Erzgebirges bei

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region

Ze společnosti a kultury: Jáchymovská pouť
Kultur und Gesellschaft: Das Joachimsthaler Fest

Ze společnosti a kultury: Landart setkání Králův mlýn 2015
Kultur und Gesellschaft: Das Landarttreffen Königsmühle

Sport: Volejbalové turnaje na Hřebečné a v Horní Blatné
Sport: Die Volleyballturnier in Hřebečná und Horní Blatná

Z naší přírody: Houbařská sezona 2015 – opatrná předpověď dobrého konce
Aus unserer Natur: Die Schwammesaison 2015 – eine vorsichtige Vorhersage eines guten Endes

Rozhovor: S Erikou Brinkmannovou, rodačkou z Ryžovny
Gespräch: Mit Erika Brinkmann, einer gebürtigen Seifnerin

Historie: Vysoká Štola – bývalá zemědělská a hornická obec
Geschichte: Vysoká Štola – ein ehemaliges Landwirtschafts- und Bergbaudorf

Sport: West Cup – největší sportovní akce Nejdecka tohoto roku
Sport: West Cup – Die größte Sportveranstaltung dieses Jahres

Sport: Seriál Rock Point – Horská výzva po roce v Krušných horách
Sport: Das Serial Rock Point – Bergaufforderung nach einem Jahr wieder im Erzgebirge

Historie: Jáchymov v 19. století
Geschichte: Joachimsthal im 19. Jahrhundert

Tip na výlet: Z Přebuze přes Špičák a Aschberg do Jelení
Ausflugstipp: Von Přebuz über Špičák und Aschberg nach Jelení

Ze společnosti a kultury: Horká pouť v Horní Blatné
Kultur und Gesellschaft: Ein heißes Fest in Horní Blatná

Recept měsíce: Ovocné knedlíky
Rezept des Monats: Obstknödel

Boží Dar: Karlův krok je úspěšně v cíli
Boží Dar: Karlův Krok erfolgreich im Ziel

Zaručené počasí: Léto jako na Sicílii
Das Wetter: Ein Sommer wie auf Sizilien

Vážně nevážně: Krušnohorské vinobraní 2015
Ernsthaft unernsthaft: Das erzgebirgische Weinfest