červenec 2014

Celé číslo ke stažení ikona 4.27MB

červenec 2014

Z obsahu čísla:

Z obsahu / Aus dem Inhalt

Téma: Světová válka 1914–1918
Thema: Der Weltkrieg 1914-1918

Téma: Prožitky a následky 1. světové války v Krušných horách
Thema: Das Geschehen und die Folgen des 1. Weltkrieges im Erzgebirge

Aktuality: Rozšíření expozice ve Štole č. 1 v Jáchymově
Aktualität: Erweiterung der Ausstellung im Stollen Nr. 1 in Jáchymov

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region

Ze společnosti a kultury: Pozvánka na výstavu Stříbrná horečka a volání hor
Kultur und Gesellschaft: Einladung zur Ausstellung Berggeschrei und Rufen der Berge

Historie: Nejstarší abertamské památky pocházejí z let 1680 a 1706
Geschichte: Älteste Denkmäler Aberthams stammen von 1680 und 1706

Rozhovor: s Ralfem Fischerem, starostou obce Breitenbrunn
Gespräch: Mit Ralf Fischer, Bürgermeister der Gemeinde Breitenbrunn

Aktuality: Tradiční zpívání písní Antona Günthera
Aktualität: Traditionelles Anton Günther Liedersingen

Sport: Třetí závod seriálu Rock Point na Božím Daru
Sport: Der dritte Lauf der Rock Point Serie in Boží Dar

Aktuality: Mistrovství světa v Brazílii svedlo partnerské školy opět dohromady
Aktualität: Die Weltmeisterschaft in Brasilien brachte die Partnerschulen wieder zusammen

Zapomenuté příběhy: Centrální kompresorová stanice Eliáš
Vergessene Geschichten: Die zentrale Kompressorstation Eliáš

Recept měsíce: Hornická strava
Rezept des Monats: Bergleutenahrung

Historie: Háje (Zwittermühl) – zaniklá hornická osada v údolí Černé
Geschichte: Háje (Zwittermühl) – verschwundene Ortschaft im Schwarzwassertal

Ze společnosti a kultury: Dny křesťanské kultury
Kultur und Gesellschaft: Tage der christlichen Kultur

Tip na výlet: S dědou na zmrzlinu
Ausflugstipp: Mit dem Opa auf ein Eis

Aktuality: Oprava náměstí v Horní Blatné
Aktualität: Marktreparatur in Horní Blatná

Zaručené počasí: V Krušných horách se opět chvěla země
Das Wetter: Im Erzgebirge bewegte sich die Erde wieder

Z naší příody: Arnika – bylinka chráněná zákonem
Aus unserer Natur: Arnika – eine gesetzlich geschützte Pflanze

Vážně nevážně: Wogastisburg
Ernsthaft unernsthaft: Wogastisburg