Červen 2014

Celé číslo ke stažení ikona 3.62MB

Červen 2014

Z obsahu čísla:

Z obsahu / Aus dem Inhalt

Téma: Nacionalismus na vlastní kůži
Thema: Nationalismus am eigenen Leib

Aktuality: Krušné hory mají první dvě národní kulturní památky
Aktualität: Das Erzgebirge hat die ersten zwei Nationalkulturdenkmale

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region

Ze společnosti a kultury: Unikátní předmět v nové expozici zámku v Ostrově
Kultur und Gesellschaft: Einzigartiger Gegenstand in der neuen Ausstellung im Schloss in Ostrov

Ze společnosti a kultury: Sen o smíření: někdy se přece jen malé zázraky dějí
Kultur und Gesellschaft: Traum über die Versöhnung: Manchmal geschehen doch kleine Wunder

Rozhovor: s kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským
Gespräch: Gespräch mit Kardinal Dominik Duka, dem Prager Erzbischof

Hory a lidé: Kdo byl Karel Viktor rytíř von Hansgirg
Gebirge und Leute: Wer war Karel Viktor Ritter von Hansgirg

Hory a lidé: Před 80 lety dotlouklo srdce Marie Curie-Sklodowské
Gebirge und Leute: Vor 80 Jahren starb Marie Curie - Sklodowska

Ze společnosti a kultury: Novou lázeňskou sezónu v Jáchymově pokropil déšť
Kultur und Gesellschaft: Die neue Kursaison in Jáchymov machte der Regen nass

Ze společnosti a kultury: Noc kostelů v Rudném
Kultur und Gesellschaft: Die Nacht der Kirchen in Rudné

Historie: Továrna A. Meinl’s Erben v Perninku
Geschichte: Die Fabrik A. Meinl’s Erben in Pernink

Sport: Slavnostní otevření cyklotrasy Stoneman Miriquidi
Sport: Feierliche Eröffnung der Radstrecke Stoneman Miriquidi
 
Tip na výlet: Naučná stezka Děti dětem v Nejdku a kaple v Suché
Ausflugstipp: Der Lehrpfad von Kinder für Kinder in Nejdek und die Kapelle in Suchá

Ze společnosti a kultury: Putování s páterem Hahnem
Kultur und Gesellschaft: Spaziergang mit Pater Hahn

Historie: Chaloupky – dříve živá obec, nyní oáza klidu
Geschichte: Chaloupky – früher eine lebende Gemeinde, jetzt eine Oase der Ruhe¨

Aktuality: Lesníci z celého Německa hledali inspiraci v Krušných horách
Aktualität: Die Förster aus ganz Deutschland suchten Inspiration in Erzgebirge

Aktuality: Oslavy Dne dětí v Horní Blatné a na Božím Daru
Aktualität: Kindertagsfeiern in Horni Blatná und Bozi Dar

Recept měsíce: Sýr „Trakař“
Rezept des Monats: Schib(b)öcker-Käse

Zaručené počasí: Příroda ví, co dělá
Das Wetter: Die Natur weiß was sie tut