březen 2014

Celé číslo ke stažení ikona 6.47MB

březen 2014

Z obsahu čísla:


Sport: Fantastické čtvrtstoletí krušnohorských lyžařů – běžců
Sport: Fantastische 25 Jahre der Erzgebirgslangläufer

Sport: Dámská jízda na Božím Daru
Sport: Der Damenlauf in Boží Dar 

Aktuality: Stoneman přichází do Čech
Aktualität: Der Stoneman kommt nach Tschechien

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur– und Sportveranstaltungen in der Region

Aktuality: Austrálie očima Krušnohorce
Aktualität: Australien aus der Sicht des Erzgebirgers

Historie: Nejdecká papírna
Geschichte: Die Neudecker Papierfabrik

Rozhovor: S Oldřichem Ježkem, dlouholetým jáchymovským kronikářem
Gespräch: Mit Oldřich Ježek, dem langjährigen Chronisten von Joachimsthal

Hory a lidé: Vzpomínky jáchymovských havířů na „staré časy“
Gebirge und Leute: Erinnerungen der Joachimsthaler Bergleute an „Alte Zeiten“

Sport: Skicross v Krušných horách
Sport: Skicross im Erzgebirge

Historie: Milíře – zaniklá zemědělská a uhlířská obec
Geschichte: Kohling – die verschwundene Bauer- und Köhlergemeinde

Tip na výlet: Přečerpávací elektrárna Markersbach
Ausflugstipp: Das Pumpspeicherwerk Markersbach

Historie: Četnictvo a policie v proměnách času
Geschichte: Gendarmerie und Polizei im Laufe der Zeit

Historie: Historie bezpečnostních sborů na Nejdecku
Geschichte: Die Geschichte der Sicherheitsbehörden in Neudek

Recept měsíce: Jelení kýta
Rezept des Monats: Hirschschlegel

Zaručené počasí: Stoletá zima
Das Wetter: Der Winter des Jahrhunderts 

Vážně nevážně: Dvanáct měsíčků
Ernsthaft unernsthaft: Über die zwölf Monate