leden 2023

leden 2023

Z obsahu čísla:

Tip na výlet: „Lesní“ občerstvovny na krušnohorských lyžařských trasách

Ausflugstipp: „Waldimbiss“ an den erzgebirgischen 

Langlaufloipen.........................................................4

Tip na výlet: Prohlídkový důl pod starým městem v Annabergu

Ausflugstipp: Ein Besucherbergwerk unter der 

Altstadt von Annaberg.............................................6

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und 

Sportveranstaltungen in der Region .......................8

Ze společnosti a kultury: Gott na kopci

Kultur und Gesellschaft: Karel Gott auf dem Berg ......9

Historie: Hotely a hostince na Božím Daru před 

rokem 1945 (dokončení)

Geschichte: Hotels und Gasthäuser in Gottesgab vor 

1945 (Schluss)..........................................................10

Ze společnosti a kultury: Čtvrtstoletí českoněmeckého porozumění

Kultur und Gesellschaft: Ein Vierteljahrhundert der 

deutsch-tschechischen Verständigung....................12

Hory a lidé: KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®

Gebirge und Leute: ERZGEBIRGE regionales 

Produkt® ..................................................................14

Historie: Když skončily Jáchymovské doly.............. (1. díl)

Geschichte: Als der Betrieb in den Joachimsthaler 

Bergwerken zum Erliegen kam (1. Teil)..................16

Historie: Povaha lidí se nemění (4. díl)

Geschichte: Der Charakter der Menschen ändert 

sich nicht (4. Teil) ....................................................19

Z naší přírody: Památné a významné stromy 

centrálních a západních Krušných hor (4. díl)

Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende 

Bäume des zentralen und westlichen Erzgebirges 

(4. Teil).....................................................................22

Historie: Z historie zimní údržby silnic

Geschichte: Aus der Geschichte der 

Straßenräumung......................................................23

Historie: Zapomenutá smrt hraničáře pod Klínovcem

Geschichte: Längst vergessener Tod eines 

Grenzwächters unter dem Keilberg ........................24

Historie: Z Lehmannovy kroniky (15. díl): 

O medvědech 2

Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik 

(15. Teil): Von den Bären 2 ......................................25

Recept měsíce: Soudkový koláč

Rezept des Monats: Faßkuchen...............................26

Boží Dar: Karlův běh 2023

Boží Dar: Karlslauf 2023........................................... 27

Vážně nevážně: Z úřední korespondence

Ernsthaft unernsthaft: Aus dem behördlichen 

Schriftwechsel .........................................................28