prosinec 2022

prosinec 2022

Z obsahu čísla:

Historie: Hotely a hostince na Božím Daru před 

rokem 1945 (2. díl)

Geschichte: Hotels und Gasthäuser in Gottesgab

vor 1945 (2. Teil)......................................................4

Historie: Z Lehmannovy kroniky (14. díl): 

O medvědech

Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik 

(14. Teil): Von den Bären .........................................7

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní 

a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und 

Sportveranstaltungen in der Region .......................8

Ze společnosti a kultury: Michelínovy hvězdy

Kultur und Gesellschaft: Michelin-Sterne..............9

Sport: Údržba lyžařských běžeckých tras v sezoně 

2022/2023

Sport: Pflege der Loipen in der Saison 

2022/2023…………....................................................10

Ze společnosti a kultury: Křest knihy o lyžování 

v Krušných horách

Kultur und Gesellschaft: Taufe eines Buches über 

das Skifahren im Erzgebirge ...................................11

Z naší přírody: Přehrada Saidenbach

Aus unserer Natur: Die Talsperre Saidenbach.......12

Z naší přírody: Současné pohyby zemských ker 

v Krušných horách

Aus unserer Natur: Gegenwärtige Bewegungen der 

Erdschollen im Erzgebirge......................................14

Rozhovor: Jaroslav Ochec: Jáchymovák z jižních 

Čech

Gespräch: Jaroslav Ochec: Joachimsthaler aus 

Südböhmen ..............................................................16

Z naší přírody: Památné a významné stromy 

centrálních a západních Krušných hor (3. díl)

Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende 

Bäume des zentralen und westlichen Erzgebirges 

(3. Teil).....................................................................20

Z naší přírody: Vodní toky Krušných hor (4. díl): 

Jáchymovský potok

Aus unserer Natur: Wasserläufe des Erzgebirges 

(4. Teil): Joachimsthaler Bach ................................22

Historie: Povaha lidí se nemění (3. díl)

Geschichte: Der Charakter der Menschen ändert 

sich nicht (3. Teil)……..............................................24

Ze společnosti a kultury: Oslavy 90 let zdravotní péče 

v Nejdku

Kultur und Gesellschaft: 90 Jahre Gesundheitspflege 

in Nejdek ..................................................................25

Zaručené počasí: Ohlédnutí před zimou

Das Wetter: Rückblick vor dem Winter...................26

Recept měsíce: Krušné hory v době Vánoc

Rezept des Monats: Erzgebirge in der 

Weihnachtszeit.........................................................27

Boží Dar: Ježíškova vánoční pošta

Boží Dar: Christkindlweihnachtspost....................... 28