listopad 2022

listopad 2022

Z obsahu čísla:

Historie: Hotely a hostince na Božím Daru před
rokem 1945 (1. část)
Geschichte: Hotels und Gasthäuser in Gottesgab vor
1945 (1. Teil)....................................................................4
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a
sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region.............................8
Ze společnosti a kultury: Představení knihy Uprostřed
na okraji
Kultur und Gesellschaft: Präsentation des Buches
Mitten am Rande............................................................9
Z naší přírody: Chráněná území západních Krušných
hor – pár slov na závěr
Aus unserer Natur: Naturschutzgebiete im westlichen
Erzgebirge – einige Worte zum Schluss........................9
Z naší přírody: Rezervoár pitné a užitkové vody
Rauschenbach
Aus unserer Natur: Die Trink- und Brauchwassertalsperre
Rauschenbach.....................................................12
Z naší přírody: Vodní toky Krušných hor (4. díl):
Bystřice
Aus unserer Natur: Wasserläufe des Erzgebirges
(4. Teil): Die Wistritz......................................................14
Z naší přírody: Památné a významné stromy
centrálních a západních Krušných hor (2. díl)
Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende
Bäume des zentralen und westlichen Erzgebirges
(2. Teil)................................................................15
Aktuality: Územní studie „Krušné hory – západ
(dostupnost rekreace)“ míří do finále
Aktualität: Die Landnutzungsstudie „Erzgebirge –
West (Erreichbarkeit der Erholung) ist fast fertig.......18
Aktuality: Velké setkání geologů v Krušných horách
Aktualität: Großes Geologentreffen im Erzgebirge....18
Historie: Nejdecký zoopark
Geschichte: Vogelschutzpark Neudek..........................20
Historie: Z Lehmannovy kroniky (13. díl): O vlcích
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik (13. Teil):
Von den Wölfen...............................................................22
Vážně nevážně: Vyjí vlci z hor
Ernsthaft unernsthaft: Wölfe heulen aus dem Gebirge
herab................................................................................23
Historie: Povaha lidí se nemění (2. díl)
Geschichte: Der Charakter der Menschen ändert sich
nicht (2. Teil)...................................................................23
Reakce čtenářů: Houby a houbaření
Leserreaktionen: Pilze und Pilzesammeln...................26
Zaručené počasí: Barevný podzim
Das Wetter: Farbenfroher Herbst.................................26
Recept měsíce: Dobrý recept – brambory
Rezept des Monats: Gutes Rezept – Kartoffeln............27
Boží Dar: Pozvánka na Ježíškovy trhy 2022
Boží Dar: Einladung zum Christkindlmarkt................28