říjen 2022

říjen 2022

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury: Svatováclavské setkání –
setkání Krušnohorců
Kultur und Gesellschaft: Sankt-Wenzel-Treffen –
Treffen der Erzgebirger..................................................4
Z naší přírody: Památné a významné stromy centrálních
a západních Krušných hor (1. díl)
Aus unserer Natur: Denkwürdige und bedeutende
Bäume des zentralen und westlichen Erzgebirges
(1. Teil).............................................................................5
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní a sportovní
akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region.............................8
Aktuality: Historický rozcestník v Nových Hamrech
Aktualität: Historischer Wegweiser in Nové Hamry..9
Aktuality: Hasiči z Pozorky oslavili 120 let
Aktualität: Feuerwehrleute aus Pozorka haben 120
Jahre gefeiert..................................................................9
Historie: Smutné ráno na Měděnci
Geschichte: Trauriger Morgen in Měděnec.................10
Aktuality: Zmizelé nádraží v Rusové znovu ožilo
Aktualität: Der verschwundene Bahnhof in Rusová
erwachte wieder zum Leben..........................................13
Sport: Hroznatův běh letos počtvrté
Sport: Hroznata-Lauf heuer zum vierten Mal.............14
Sport: 66. ročník Běhu okolo Panoramy v Jáchymově
Sport: 66. Jahrgang des Laufes um Panorama in
Jáchymov ........................................................................14
Sport: Skalní město u Stříbrné láká návštěvníky na novou
ferratu
Sport: Felsenstadt bei Stříbrná lockt die Besucher auf
einen neuen Klettersteig................................................15
Z naší přírody: Přírodní rezervace Malé jeřábí jezero
Aus unserer Natur: Naturschutzgebiet Kleiner
Kranichsee......................................................................16
Historie: Z Lehmannovy kroniky (12. díl): Ještě jednou
o jelenech
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik (12. Teil):
Noch einmal von Hirschen............................................19
Historie: Děpoltovice – obec spjatá se zemědělstvím,
pivovarem a zámkem
Geschichte: Děpoltovice – ein mit der Landwirtschaft,
Brauerei und Schloss verbundenes Dorf .....................20
Sport: Radon Run Pec 2022
Sport: Radon Run Pec 2022...........................................22
Boží Dar: Štola Johannes uzavřela rekordní turistickou
sezonu
Boží Dar: Der Stollen Johannes beendete eine Rekordtouristensaison...............................................................
23
Historie: Historie domu rodiny Grimmových
v Abertamech
Geschichte: Geschichte des Wohnhauses der Familie
Grimm in Abertamy........................................................24
Aktuality: Pernink – slavnosti 2022
Aktualität: Pernink-Fest 2022.......................................25
Z naší přírody: Vodní toky Krušných hor (3. díl):
Rotava
Aus unserer Natur: Wasserläufe des Erzgebirges (3.
Teil): Rothau....................................................................26
Recept měsíce: Bramborové placičky s uzenou slaninou
Rezept des Monats: Kartoffelplätzchen mit geräuchertem
Speck........................................................................27
Historie: Povaha lidí se nemění (1. díl)
Geschichte: Der Charakter der Menschen ändert sich
nicht (1. Teil)...................................................................28