září 2022

září 2022

Z obsahu čísla:

Aktuality: Demografické trable Krušných hor
Aktualität: Demographische Probleme des
Erzgebirges....................................................... 3
Z naší přírody: Přehrada Eibenstock
Aus unserer Natur: Die Talsperre Eibenstock.............5
Aktuality: Pátý ročník vzpomínkového setkání
k výročí 21. srpna 1968
Aktualität: Der fünfte Jahrgang der
Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des 21. August
1968.................................................................................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region..............................8
Téma: Kam kráčíš, turistický ruchu v českém
Krušnohoří?
Thema: Wohin geht der Tourismus im böhmischen
Erzgebirge?.....................................................................9
Historie: Z Lehmannovy kroniky (11. díl): O jelenech
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik (11. Teil):
Von Hirschen..................................................................14
Zaručené počasí: I přes sucho v létě houby ještě
budou
Das Wetter: Trotz der Trockenheit im Sommer werden
noch die Pilze wachsen..................................................15
Z naší přírody: Pastviny u Srní (dokončení)
Aus unserer Natur: Die Weiden bei Srní (Schluss)......17
Z naší přírody: Vodní toky Krušných hor (2. díl):
Svatava
Aus unserer Natur: Wasserläufe des Erzgebirges (2.
Teil): Zwota.....................................................................18
Aktuality: Musikwinkel-Express v Kraslicích
Aktualität: Musikwinkel-Express in Kraslice..............20
Sport: Krušnohorská osmitisícovka
Sport: Erzgebirgischer Achttausender.........................22
Historie: Výroba nábytku v Nejdku
Geschichte: Möbelproduktion in Nejdek......................24
Boží Dar: Večerní prohlídky kostela sv. Anny
pokračují i v září
Boží Dar: Abendführungen in der Kirche der hl. Anna
laufen auch im September weiter..................................26
Historie: Hrdelní právo a zvonice v Nejdku
Geschichte: Halsrecht und der Glockenturm in
Nejdek............................................................... 27
Historie: Nejdecký kat
Geschichte: Der Henker von Nejdek............................27
Recept měsíce: Bramborový koláč
Rezept des Monats: Kartoffelkuchen............................28