srpen 2022

srpen 2022

Z obsahu čísla:

Duchovní sloupek: Vzpomínkami do pouťového dětství
Geistliches: Erinnerungen an Feste in der Kindheit.....4
Historie: Velkolepé oslavy 400 let Horní Blatné
v roce 1932
Geschichte: Großartige Feierlichkeiten zum
400-jährigen Jubiläum der Bergstadt Platten im
Jahre 1932.................................................................5
Aktuality: Městské slavnosti v Horní Blatné
Aktualität: Stadtfest in Horní Blatná.......................7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region........................8
Ze společnosti a kultury: Königsmühle 2022
Kultur und Gesellschaft: Königsmühle 2022...........9
Historie: Hroznětín: starobylé město na úpatí
Krušných hor (dokončení)
Geschichte: Hroznětín: Eine altertümliche Stadt am
Fuß des Erzgebirges (Schluss..................................10
Ze společnosti a kultury: Mezinárodní hudební
festival J. C. F. Fischera
Kultur und Gesellschaft: J. C. F. Fischer
Internationales Musikfest.........................................13
Z naší přírody: Pastviny u Srní (1. část)
Aus unserer Natur: Die Weiden bei Srní.................14
Rozhovor: S výtvarnicí Drahomírou
Němcovou Jandovou
Gespräch: Mit der Künstlerin Drahomíra
Němcová Jandová.....................................................16
Historie: Loučná pod Klínovcem – jedno
z nejmenších měst Krušných hor (dokončení)
Geschichte: Loučná pod Klínovcem – eine der
kleinsten Städte des Erzgebirges (Schluss)..............19
Historie: Lázně Jáchymov od začátku až do 22. října
1911 (dokončení)
Geschichte: Radonbad Jáchymov vom Beginn bis
zum 22. Oktober 1911 (Schluss)...............................22
Aktuality: Bříza bělokorá na Popově v anketě
Strom roku
Aktualität: Die Hänge-Birke in Popov bei der Wahl
zum Baum des Jahres...............................................24
Aktuality: Hřebečenský montánní výšlap
po jedenácté
Aktualität: Hengstererbener Montanwanderung zum
elften Mal..................................................................25
Recept měsíce: Pažitková omáčka
Rezept des Monats: Schnittlauchsauce....................26
Boží Dar: Jaká byla letošní Anenská pouť
Boží Dar: Wie war das diesjährige Annafest...........27
Vážně nevážně: DDT – detoxikace
dezinformačních textů
Ernsthaft unernsthaft: Entgiftung von
Desinformationstexten.............................................28