červen 2022

červen 2022

Z obsahu čísla:

Z naší přírody: Národní přírodní rezervace Rolavská
vrchoviště (1. část)
Aus unserer Natur: Nationales Naturschutzgebiet
Rolavská vrchoviště (1.Teil).....................................4
Aktuality: Zuzífkova lednička
Aktualität: Zuzífeks Kühlschrank............................6
Historie: Prapor nejdeckých ostrostřelců
Geschichte: Die Neudeker Schützenfahne...............7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region........................8
Ze společnosti a kultury: Merklínský pohádkový les
a Festiválek o páté
Kultur und Gesellschaft: Märchenwald und „Fest
um fünf“ in Merklín.................................................9
Ze společnosti a kultury: Ohlédnutí
za Sudetoněmeckými dny
Kultur und Gesellschaft: Rückblick auf die
Sudetendeutschen Tage............................................9
Historie: Oldřiš a Lípa – osady nad Merklínem
Geschichte: Oldřiš und Lípa – Siedlungen oberhalb
von Merklín...............................................................10
Z naší přírody: Povídání o vážkách (2. část)
Aus unserer Natur: Plaudern über die Libellen (2. Teil)..11
Hory a lidé: Wenzel Jaksch (dokončení)
Gebirge und Leute: Wenzel Jaksch (Schluss)..........13
Rozhovor: S přírodovědcem Vladimírem Melicharem
Gespräch: Mit dem Naturforscher Vladimír Melichar...16
Historie: Loučná pod Klínovcem – jedno
z nejmenších měst Krušných hor (3. část)
Geschichte: Loučná pod Klínovcem – eine der
kleinsten Städte des Erzgebirges (3. Teil)................20
Ze společnosti a kultury: Pozvánka na hudební
festival Šlikovka
Kultur und Gesellschaft: Einladung zum
Musikfestival Šlikovka..............................................23
Historie: Z Lehmannovy kroniky (8. díl)
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik (8. Teil)..24
Aktuality: Horská služba Krušné hory – ohlédnutí
za sezonou
Aktualität: Bergwacht Erzgebirge – Rückblick auf
die Saison.................................................................25
Historie: Lázně Jáchymov od začátku až do 22. října
1911 (2. část)
Geschichte: Radonbad Jáchymov vom Beginn bis
zum 22. Oktober 1911 (2. Teil).................................26
Boží Dar: Místo do školy pojďte na výlet do štoly
Boží Dar: Anstatt zur Schule zu gehen, kommen sie
in den Stollen............................................................28
Recept měsíce: Kapr pečený v troubě
Rezept des Monats: Karpfen im Ofen gebacken......29