květen 2022

květen 2022

Z obsahu čísla:

Z naší přírody: Přírodní památka Tisovec
Aus unserer Natur: Naturdenkmal Tisovec.............4
Z naší přírody: Povídání o vážkách
Aus unserer Natur: Plaudern über die Libellen......6
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region........................8
Aktuality: Setkání na vrcholu Velkého Špičáku
Aktualität: Europatreffen auf dem Großen Spitzberg....9
Aktuality: Sezona na dole Mauritius slavnostně zahájena
Aktualität: Saison in der Grube Mauritius feierlich
eröffnet......................................................................9
Reakce čtenářů: Ještě k jáchymovskému referendu
Leserreaktionen: Weiteres zum Referendum in
Jáchymov..................................................................10
Hory a lidé: Wenzel Jaksch (1. část)
Gebirge und Leute: Wenzel Jaksch (1. Teil).............11
Historie: Lázně Jáchymov od začátku až do 22. října
1911 (1. část)
Geschichte: Radonbad Jáchymov vom Anfang bis
zum 22. Oktober 1911 (1. Teil)..................................13
Sport: Hroznatův běh
Sport: Hroznata-Lauf...............................................15
Rozhovor: Se starostou a místostarostou obce Merklín
Gespräch: Mit dem Bürgermeister und dem stellvertretenden
Bürgermeister der Gemeinde Merklín............16
Historie: Merklín – obec pod Plešivcem
Geschichte: Merklín – ein Ort am Fuß des Pleßberges.....18
Historie: Loučná pod Klínovcem – jedno
z nejmenších měst Krušných hor (2. část)
Geschichte: Loučná pod Klínovcem – eine der
kleinsten Städte des Erzgebirges (2. Teil)................20
Historie: Lesní lánové vsi
Geschichte: Die Waldhufendörfer............................22
Historie: Z Lehmannovy kroniky (7. díl)
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik (7. Teil)....23
Zaručené počasí: Studený máj
Das Wetter: Kalter Mai............................................... 24
Recept měsíce: Ryby v kuchyni Krušnohorců
Rezept des Monats: Fische in der erzgebirgischen Küche... 25
Z naší přírody: Vodní nádrže Krušných hor (10. díl):
Přísečnice
Aus unserer Natur: Talsperren des Erzgebirges
(10. Teil): Přísečnice.................................................26
Boží Dar: Den otevřených lesů
Boží Dar: Tag der offenen Wälder...........................28