duben 2022

duben 2022

Z obsahu čísla:

Z naší přírody: Přírodní památka Přebuzské

vřesoviště

Aus unserer Natur: Naturdenkmal Přebuzské

vřesoviště..................................................................5

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní

a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und

Sportveranstaltungen in der Region........................8

Aktuality: Referendum v Jáchymově – jakou váhu

má hlas občana?

Aktualität: Die Volksabstimmung in Jáchymov –

welche Bedeutung hat die Stimme eines Bürgers?......9

Historie: Krádeže uranové rudy v jáchymovských

dolech

Geschichte: Diebstähle von Uranerzes in den

Joachimsthaler Bergwerken....................................9

Aktuality: Současnost a budoucnost dolu Sauersack

Aktualität: Gegenwart und Zukunft des Bergwerkes

Sauersack..................................................................12

Z naší přírody: Černí rytíři Krušných hor

Aus unserer Natur: Schwarze Ritter des Erzgebirges...15

Historie: Loučná pod Klínovcem – jedno

z nejmenších měst Krušných hor (1. část)

Geschichte: Loučná pod Klínovcem – eine der

kleinsten Städte des Erzgebirges (1. Teil)................18

Historie: Opevněné kostely v saském Krušnohoří

Geschichte: Wehrkirchen im sächsischen Erzgebirge...21

Sport: Závody štafet historických lyžníků v Perninku

Sport: Das historische Staffelrennen in Pernink.....24

Sport: Jedině v pokleku! Kiwi Cup 2022

Sport: Kiwi Cup 2022...............................................24

Historie: Z Lehmannovy kroniky (6. díl)

Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik (6. Teil) .25

Z naší přírody: Vodní nádrže Krušných hor (9. díl):

Tatrovice

Aus unserer Natur: Talsperren des Erzgebirges

(9. Teil): Tatrovice.....................................................26

Recept měsíce: Soljanka

Rezept des Monats: Die Soljanka-Suppe.................27

Boží Dar: Dámská jízda 2022

Boží Dar: Damenfahrt 2022.....................................28