březen 2022

březen 2022

Z obsahu čísla:

Historie: Boj s vodou v Jáchymově v roce 1981
Geschichte: Kampf gegen das Hochwasser in
Jáchymov im Jahr 1981............................................4
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region........................8
Sport: Abertamská lyže 2022
Sport: Skilanglauf „Abertamská lyže 2022“............9
Historie: Podzemí dolu Sauersack
Geschichte: Das Bergwerk Sauersack untertage....10
Z naší přírody: Přírodní památka Rotava
Aus unserer Natur: Naturdenkmal Rotava..............13
Sport: Blatenská desetihodinovka
Sport: „10-Stunden-Lauf“ Horní Blatná................15
Aktuality: Víkend ve znamení uměleckého řezbářství
Aktualität: Ein Wochenende im Sinne der Holzkunst....16
Sport: Krátké vzpomínky na čínskou olympiádu
Sport: Kurze Erinnerungen an die Olympischen
Winterspiele in China...............................................18
Z naší přírody: Vodní nádrže Krušných hor (8. díl):
Jirkov
Aus unserer Natur: Talsperren des Erzgebirges
(8. Teil): Jirkov..........................................................20
Sport: Český pohár dorostu a dospělých v běhu
na lyžích
Sport: Böhmischer Langlaufcup der Jugend und
Erwachsenen............................................................... 21
Ze společnosti a kultury: Návštěva ve Špitálním
kostelíku Všech svatých v Jáchymově
Kultur und Gesellschaft: Besuch der Allerheiligen
Spitalkirche in Jáchymov.........................................22
Historie: Z Lehmannovy kroniky (5. díl)
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik (5. Teil)...24
Recept měsíce: Hornická hladka
Rezept des Monats: Bergmänische Schwammesupp.....25
Boží Dar: 51. ročník Karlova běhu
Boží Dar: 51. Jahrgang des Karlslaufs....................26
Hory a lidé: Astrofyzik Rudolf Kippenhahn, rodák
z Perninku
Gebirge und Leute: Der Astrophysiker Rudolf
Kippenhahn war ein Bärringer Kind.......................27
Zaručené počasí: Zima ještě nekončí
Das Wetter: Der Winter ist noch nicht vorbei.........27