leden 2022

leden 2022

Z obsahu čísla:

Vážně nevážně: Vážení „tvorové“!
Ernsthaft unernsthaft: Geehrte „Geschöpfe“!........4
Z naší přírody: Vodní nádrže Krušných hor (6. díl):
Horka
Aus unserer Natur: Talsperren des Erzgebirges
(6. Teil): Horka ........................................................5
Ze společnosti a kultury: In memoriam Stanislava
Burachoviče
Kultur und Gesellschaft: Zum Gedenken an
Stanislav Burachovič...............................................7
Ze společnosti a kultury: Za Franzem Pfobem
Kultur und Gesellschaft: Gedenken an Franz Pfob ...7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region .......................8
Ze společnosti a kultury: Unikátní sbírka ostrovského
porcelánu se stala kulturní památkou
Kultur und Gesellschaft: Die einzigartige
Porzellansammlung aus Ostrov wurde zum
Kulturdenkmal erklärt.............................................9
Historie: Lékaři v Jáchymově (dokončení)
Geschichte: Ärzte in Jáchymov (Schluss) ...............9
Historie: Úpravna cínového dolu Rolava
Geschichte: Die Aufbereitungsanlage der Zinngrube
Rolava ......................................................................12
Historie: Školy na Nejdecku
Geschichte: Schulen in der Umgebung von Nejdek 15
Historie: Český „Spielzeugland“
Geschichte: Das böhmische Spielzeugland ............18
Historie: Omyly o návštěvě Marie Curie Sklodowské
v Jáchymově
Geschichte: Irrtümer über den Besuch von Maria
Curie Sklodowska in Jáchymov ..............................21
Z naší přírody: Přírodní rezervace V rašelinách
Aus unserer Natur: Naturschutzgebiet
„V rašelinách“.........................................................22
Historie: Z Lehmannovy kroniky (3. díl)
Geschichte: Aus der Lehmannschen Chronik
(3. Teil) .....................................................................24
Boží Dar: Karlův běh 2022
Boží Dar: Karlslauf 2022 ........................................26
Zaručené počasí: Zimní oblevy
Das Wetter: Tauwetter in Winter.............................27
Recept měsíce: Pečená husa
Rezept des Monats: Gebratene Gans ......................28