listopad 2021

listopad 2021

Z obsahu čísla:

Z naší přírody: Skály v údolí říčky Schwarze Pockau
Aus unserer Natur: Die Felsen im Tal
der Schwarzen Pockau.............................................4
Ze společnosti a kultury: Oktoberfest na Celnici
u Jelení
Kultur und Gesellschaft: Oktoberfest „Beim Zoll“
bei Jelení...................................................................7
Ze společnosti a kultury: Pozvánka na mimořádný
koncert – Nancy Thym
Kultur und Gesellschaft: Einladung zu einem
außergewöhnlichen Konzert von Nancy Thym ………….7
Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní
a sportovní akce v regionu
Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Region........................8
Sport: Cyklistickou sezonu uzavřel nový závod Park
Bike Ostrov
Sport: Die Radsaison wurde mit einem neuen
Rennen „Park Bike Ostrov“ beendet.......................9
Historie: Krušnohoří, střední Evropa a španělský svět
v 18. století
Geschichte: Erzgebirge, Mitteleuropa und die
Spanische Welt im 18. Jahrhundert..........................10
Historie: Paměť krajiny severního Nejdecka (1. díl):
Zaniklá ves Rolava
Geschichte: Gedächtnis der Landschaft nördlich von
Nejdek (1. Teil): Verschwundener Ort Rolava .............12
Ze společnosti a kultury: Prezentace Pamětní knihy
Korunní (Krondorf)
Kultur und Gesellschaft: Präsentation des
Gedenkbuches Korunní (Krondorf).........................15
Historie: Lékaři v Jáchymově (3. díl)
Geschichte: Ärzte in Jáchymov (3. Teil)...................17
Rozhovor měsíce: S Karlem Hlávkou, dlouholetým
pedagogem a ochotnickým hercem
Gespräch: Mit Karel Hlávka, dem langjährigen
Lehrer und Amateurschauspieler............................18
Z naší přírody: Přírodní památka Rudenská luční
prameniště
Aus unserer Natur: Naturdenkmal Wiesen-
-Wasserquellen bei Rudné .......................................22
Když se řekne: Těšíte se na „vaše“ Vánoce?
Wenn man sagt: Freuen Sie sich auf „Ihre“
Weihnachten?............................................................24
Sport: Horský závod v přespolním běhu Perninský
kros se vydařil
Sport: Der Lauf Perninský kros war ein Erfolg......25
Z naší přírody: Vodní nádrže Krušných hor: přehrada
Lesík u Nejdku
Aus unserer Natur: Talsperren des Erzgebirges:
Talsperre Lesík bei Nejdek.......................................26
Historie: Krušnohorský kronikář Christian Lehmann
Geschichte: Der Chronist des Erzgebirges Christian
Lehmann...................................................................28
Ze společnosti a kultury: Společná tři desetiletí
Nejdku a Augsburgu
Kultur und Gesellschaft: Gemeinsame drei
Jahrzehnte der Städte Nejdek und Augsburg...........29
Aktuality: Úspěšná turistická sezona dolu Mauritius
Aktualität: Erfolgreiche Touristensaison der Grube
Mauritius..................................................................30
Boží Dar: Nové přírůstky na Ježíškově cestě
Boží Dar: Neue Zuwachse auf dem Christkindlweg......31
Recept měsíce: Zabíjačka s příběhem
Rezept des Monats: Schlachtung mit einer
Geschichte................................................................32