červenec 2021

červenec 2021

Z obsahu čísla:

Z naší přírody: Vodní nádrže Krušných hor
(1. díl): Kamenička
Aus unserer Natur: Stauseen
des Erzgebirges (1. Teil): Kamenička.......................................4
Ze společnosti a kultury: Muzeum Královská
mincovna Jáchymov
Kultur und Gesellschaft: Museum Königliche
Münze Jáchymov ..........................................................6
Ze společnosti a kultury: Na planetě Blbýdium
Kultur und Gesellschaft: Auf
dem Planeten „Blbýdium“ .............................................7
Aktuality: Podpořte Dolní popovskou lípu v soutěži
Strom roku
Aktualität: Unterstützen Sie die Untere
Pfaffengrüner Linde in dem Wettbewerb
„Baum des Jahres" ....................................................8
Aktuality: Vyhodnocení fotosoutěže
Krušnohorského Luftu
Aktualität: Auswertung des Fotowettbewerbes der
Zeitschrift Krušnohorský Luft ...................................8
Ze společnosti a kultury: Setkání rodáků v Jelení
Kultur und Gesellschaft: Treffen in der früheren
Heimat Jelení/Hirschenstand ....................................9
Hory a lidé: Rudolf Krejčík – jeden z „rudenských
chalupářů“
Gebirge und Leute: Rudolf Krejčík – einer der
Wochenendler aus Rudné ........................................10
Historie: Krušné hory ve fi lmu a televizi (1. díl)
Geschichte: Erzgebirge im Film
und Fernsehen (1. Teil) ............................................12
Historie: Jáchymovák v Novém světě
Geschichte: Ein Joachimsthaler in der Neuen Welt .........14
Z naší přírody: Výrazné skalní útvary v saském
Krušnohoří: Greifensteine
Aus unserer Natur: Markante Felsen im sächsischen
Erzgebirge: Die Greifensteine ...................................... 16
Historie: Ze života fi nanční stráže v Krušných horách
ve 20. letech 20. století (1. díl)
Geschichte: Aus dem Leben der Finanzwache im
Erzgebirge in den 1920er Jahren (1. Teil) ...............18
Historie: O zbožnosti horníků v saském Krušnohoří
Geschichte: Über die Frömmigkeit der Bergleute im
sächsischen Erzgebirge ...........................................20
Historie: Stavba nové kaple ve Fojtově
Geschichte: Bau der neuen Kapelle in Fojtov ........22
Z naší přírody: Přírodní památka Kamenný hřib
Aus unserer Natur: Naturdenkmal Kamenný hřib ..........24
Recept měsíce: Koláče z Pochlowitz
Rezept des Monats: Kuchen aus Pochlowitz ...........25
Historie: Nové Hamry – obec s hornickou minulostí
Geschichte: Nové Hamry – ein Ort
mit Bergbaugeschichte .......................................................26
Boží Dar: Anenská pouť v přípravě
Boží Dar: St. Annenfest in Vorbereitung ....................29
Zaručené počasí: Přišlo léto i s jevy,
které jsou často jeho součástí
Das Wetter: Der Sommer ist gekommen mit
Phänomenen, die oft Bestandteile sind .......................