červen 2021

červen 2021

Z obsahu čísla:

Aktuality: Krušné hory, jaké je chceme?
Aktualität: Das Erzgebirge, wie wollen wir es haben?........4
Ze společnosti a kultury: Muzeum Karlovy Vary
Kultur und Gesellschaft: Museum Karlovy Vary......6
Aktuality: Rudá věž smrti čeká na návštěvníky
Aktualität: Der Rote Turm des Todes wartet auf
die Besucher ..............................................................8
Aktuality: Hartenberg nabízí nevšední zážitek
Aktualität: Hartenberg bietet
ein ungewöhnliches Erlebnis.....................................9
Aktuality: Putovní workcamp v Krušnohoří
Aktualität: Workcamp im Erzgebirge ........................9
Sport: Geochacing a Krušné hory (2. díl)
Sport: Geochacing und Erzgebirge (2. Teil) ...........10
Ze společnosti a kultury: Narozeninové dostaveníčko
pro Antona Günthera
Kultur und Gesellschaft: Ein Geburtstagsständchen
für Anton Günther ...................................................12
Historie: Čestní občané města Jáchymova před 75 lety
Geschichte: Die Ehrenbürger der Stadt Jáchymov
vor 75 Jahren ...........................................................14
Z naší přírody: Skalní město u Stříbrné
Aus unserer Natur: Die Felsenstadt
bei Stříbrná ..............................................................16
Aktuality: Vlčí jáma a zámek Jezeří na nových
známkách České pošty
Aktualität: Wolfspinge und Schloss Jezeří auf neuen
Briefmarken der Tschechischen Post ......................... 17
Rozhovor: S Alfrédem Hluškem, ředitelem domova
pro seniory v Perninku
Gespräch: Mit Alfréd Hlušek, dem Leiter des
Seniorenheim in Pernink .........................................18
Historie: Lidové stavitelství v Krušnohoří
(dokončení): styl domoviny
Geschichte: Volksbaukunst im Erzgebirge (Schluss):
Der Heimatstil .........................................................22
Historie: Historie hrobu Adalberta Hahna
Geschichte: Geschichte des Grabes von
Adalbert Hahn .........................................................25
Z naší přírody: Přírodní památka Studenec
Aus unserer Natur: Das Naturdenkmal Studenec ..26
Ze společnosti a kultury: Noc kostelů v Jáchymově
Kultur und Gesellschaft: Kirchennacht
in Jáchymov .............................................................28
Sport: Krušnohorští běžci na lyžích v reprezentačních
družstvech ČR
Sport: Skiläufer aus dem Erzgebirge in den
Auswahlmannschaften der ČR ........................................29
Boží Dar: Anenská pouť v přípravě
Boží Dar: St. Annenfest in Vorbereitung ....................31
Recept měsíce: Popenec obecný
Rezept des Monats: Gundelrebe ....................................32