květen 2021

květen 2021

Z obsahu čísla:

Z naší přírody: Vlci v českém Krušnohoří

Aus unserer Natur: Der Wolf im böhmischen 

Erzgebirge..................................................................3

Ze společnosti a kultury: Živé hory – u našich 

sousedů

Kultur und Gesellschaft: Das wiedererlebte 

Erzgebirge – bei unseren Nachbarn .........................5

Aktuality: Ryžovna 

Aktualität: Ryžovna (Seifen) ......................................6

Aktuality: Současnost a budoucnost 

v severozápadním Krušnohoří

Aktualität: Die Gegenwart und die Zukunft des 

nordwestlichen Erzgebirges ......................................7

Z naší přírody: Přírodní památka Pernink

Aus unserer Natur: Das Naturdenkmal Pernink ......8

Z naší přírody: Jeřábí, nebo Hraniční jezero?

Aus unserer Natur: Kranichsee oder Grenzsee? ....11

Sport: Geochacing a Krušné hory (1. díl)

Sport: Geochacing und Erzgebirge (1.Teil) ............12

Z naší přírody: Kůrovec

Aus unserer Natur: Der Borkenkäfer ......................14

Z naší přírody: Výrazné skalní útvary 

Krušných hor: Sfi ngy

Aus unserer Natur: Markante Steinformationen 

des Erzgebirges: Sphinx ..........................................16

Rozhovor: S Adolfem Hochmuthem, 

rodákem z Vysoké Pece 

Gespräch: Mit Adolf Hochmuth, einem Gebürtigen 

aus Vysoká Pec .................................................................. 18

Historie: Lidové stavitelství v Krušnohoří (4. díl): 

doba klasicismu

Geschichte: Volksbaukunst im Erzgebirge (4. Teil): 

Der Klassizismus .....................................................21

Historie: Šindelová – obec s železářskou historií

Geschichte: Šindelová – ein Dorf mit 

Eisenwerksgeschichte ..............................................23

Hory a lidé: Hvězdoslav Stefan

Gebirge und Leute: Hvězdoslav Stefan ...................26

Sport: Ohlédnutí za běžkařskou sezonou

Sport: Ein Rückblick auf die Langlaufsaison .........28

Boží Dar: Česká televize natáčela ve štole Johannes

Boží Dar: Tschechisches Fernseher hat im Stollen 

Johannes gedreht .....................................................30

Zaručené počasí: Máme zimu za sebou

Das Wetter: Der Winter ist hinter uns .........................31

Vážně nevážně: Vrbětické tajemství konečně odhaleno

Ernsthaft unernsthaft: Das Vrbětice-Geheimnis 

endlich aufgedeckt ...............................................................32

Recept měsíce: Celerová polévka

Rezept des Monats: Selleriesuppe .................................32