březen 2021

březen 2021

Z obsahu čísla:

Sport: Perninští lyžníci
Sport: Skifahrer aus Pernink ..................................5
Z naší přírody: Chráněná území západních
Krušných hor (1. díl)
Aus unserer Natur: Naturschutzgebiete des
Westerzgebirges (1. Teil)..........................................8
Historie: Evangelické kostely v Krušných horách (1. díl)
Geschichte: Evangelische Kirchen im Erzgebirge
(1.Teil) ......................................................................12
Historie: Evangelíci na Nejdecku (1. díl)
Geschichte: Protestanten in Nejdek
und Umgebung (1.Teil) .............................................15
Z naší přírody: Výrazné skalní útvary Krušných hor:
Vykmanovské skály
Aus unserer Natur: Markante Steinformationen des
Erzgebirges: Vykmanov Felsen ...............................17
Ze společnosti a kultury: Živé hory – cesta do historie
Krušných hor (2. díl)
Kultur und Gesellschaft: Das wiedererlebte
Erzgebirge – der Weg in die Geschichte des
Erzgebirges (2. Teil) ................................................18
Historie: Podkrušnohorská železniční magistrála
z Chomutova do Chebu (2. díl)
Geschichte: Bahnstrecke Chomutov –
Cheb (2. Teil) ...........................................................19
Historie: Tradice masopustu v Krušných horách
Geschichte: Fasching im Erzgebirge – Foosnd
en Arzgebarch ..........................................................20
Z naší přírody: Krušné hory – mineralogická
velmoc (dokončení)
Aus unserer Natur: Erzgebirge – eine
mineralogische Großmacht (Schluss) .....................22
Historie: Nejdek – v současnosti největší město
západního Krušnohoří (dokončení)
Geschichte: Nejdek – heute die größte Stadt des
Westerzgebirges (Schluss) .............................................. 24
Historie: Lidové stavitelství v Krušnohoří –
krušnohorský dům (2. díl)
Geschichte: Volksbaukunst im Erzgebirge –
Erzgebirgisches Haus (2. Teil) ................................27
Zaručené počasí: Letošní pozdrav ze Sahary
Das Wetter: Diesjähriger Gruß
aus der Saharawüste ...............................................30
Recept měsíce: Kulinářské zvyky o Velikonocích
v Krušných horách
Rezept des Monats: Traditionelle Ostergerichte im
Erzgebirge................................................................31
Boží Dar: Rozhovor se snowboardistou
Danielem Kašparem
Boží Dar: Gespräch mit dem Snowboarder
Daniel Kašpar ........................................................32