únor 2021

únor 2021

Z obsahu čísla:

Historie: Misionář a průzkumník P. Václav Linck
z Nejdku v mexické Kalifornii
Geschichte: Missionar und Forscher P. Václav Linck
aus Nejdek im Mexikanischen Kalifornien .............4
Tip na výlet: Tipy na zimní výlety pro pěší
a začínající běžkaře
Ausfl ugstipp: Winterausfl üge für die Fußgänger
und Langlaufanfänger .............................................8
Historie: Poštovní známky s razítky nejdecké pošty
v průběhu desetiletí
Geschichte: Briefmarken mit Poststempeln von
Neudek im Lauf der Jahrzehnte ..............................10
Historie: Lidové stavitelství v Krušnohoří –
krušnohorský dům (1. část)
Geschichte: Volksbaukunst im Erzgebirge –
Erzgebirgisches Haus (1. Teil) ................................11
Historie: Břidlicová střešní krytina v saském
Krušnohoří
Geschichte: Die Schieferdeckung im sächsischen
Erzgebirge................................................................14
Z naší přírody: Výrazné skalní útvary Krušných hor:
Dívčí skok u Jáchymova
Aus unserer Natur: Markante Steinformationen des
Erzgebirges: Dívčí skok (Braunstein) bei Jáchymov ....16
Aktuality: Časopis Luft vyhlašuje fotosoutěž
Aktualität: Die Luftzeitung ruft zu einem
Fotowettbewerb auf .................................................17
Historie: Nejdek – v současnosti největší město
západního Krušnohoří (5. díl)
Geschichte: Nejdek – heute die größte Stadt des
Westerzgebirges (5. Teil) .........................................17
Hory a lidé: Stavební huť hradu Hartenberg
Gebirge und Leute: Die Burg Hartenberg und
ihre Bauhütte .........................................................20
Historie: Podkrušnohorská železniční magistrála
z Chomutova do Chebu (1. část)
Geschichte: Bahnstrecke Chomutov – Cheb (1. Teil)...... 21
Z naší přírody: Krušné hory – mineralogická velmoc
Aus unserer Natur: Erzgebirge – eine
mineralogische Großmacht .....................................24
Historie: Jména obcí v pověstech (dokončení)
Geschichte: Sagen zu Ortsnamen (Schluss)............26
Zaručené počasí: Zima je letité a hodnotné téma
Das Wetter: Der Winter ist ein betagtes und
wertvolles Thema ....................................................28
Recept měsíce: Masopustní koblihy
Rezept des Monats: Faschingskrapfen ....................29
Ze společnosti a kultury: Živé hory – cesta do historie
Krušných hor začíná
Kultur und Gesellschaft: Das wiedererlebte
Erzgebirge – der Weg in die Geschichte des
Erzgebirges beginnt ................................................30
Boží Dar: 50. ročník Karlova běhu se uskuteční
individuálně
Boží Dar: 50. Jahrgang des Karlslauf verwirklicht
sich individuell.........................................................28