leden 2021

leden 2021

Z obsahu čísla:

Se zamyšlením a v klidu na cestě do, doufejme,
lepšího roku
Mit Besinnlichkeit und Ruhe auf dem Weg in ein
hoffentlich besseres Jahr .........................................4
Ze společnosti a kultury: Poezie Krušnohoří – POKR
Kultur und Gesellschaft: Poesie des Erzgebirges –
POKR .......................................................................5
Historie: Hospody ve Stříbrné (dokončení)
Geschichte: Die Gasthäuser in Silberbach/Stříbrná
(Schluss) ...................................................................6
Z naší přírody: Krušnohorský meteorit
Aus unserer Natur: Erzgebirgischer Meteorit ........10
Z naší přírody: Výrazné skalní útvary Krušných hor:
Vzhůru na Mamuta!
Aus unserer Natur: Markante Steinformationen des
Erzgebirges: Auf bis zum „Mammut“ .........................11
Z naší přírody: Strom 300 metrů pod zemí? I to je
možné v Jáchymově
Aus unserer Natur: Ein Baum 300 Meter unter Tage?
Auch das ist in Jáchymov möglich ..........................12
Hory a lidé: Máma v lese rozdává radost seniorům
Gebirge und Leute: „Mutter im Wald“ bereitet den
Senioren viel Freude ...............................................14
Rozhovor: Se Stanislavem Burachovičem u
příležitosti jeho 70. narozenin
Gespräch: Mit Stanislav Burachovič, anlässlich
seines 70. Geburtstages ...........................................16
Historie: Nejdek – v současnosti největší město
západního Krušnohoří (4. díl)
Geschichte: Nejdek – heute die größte Stadt des
Westerzgebirges (4. Teil) .........................................20
Sport: Obroda perninských lyžníků
Sport: Wiederbelebung der Skifahrer in Pernink ...21
Historie: Jáchymov v 16. století (dokončení)
Geschichte: Joachimsthal im 16. Jahrhundert
(Schluss) ...................................................................22
Historie: Šindelové střechy v saském a českém
Krušnohoří
Geschichte: Das Holzschindeldach im sächsischen
und böhmischen Erzgebirge ....................................24
Historie: Úvaha o řezbářství
Geschichte: Refl exion über der Schnitzerei ............26
Recept měsíce: Český bramborový salát
Rezept des Monats: Böhmischer Kartoffelsalat ......27
Boží Dar: Na Božím Daru lze dobít elektromobily
Boží Dar: In Boží Dar ist es möglich, die
Elektroautos aufzuladen .........................................28