září 2020

září 2020

Z obsahu čísla:

Historie: Z „černé kroniky“ železnic západního

Krušnohoří (2. část)

Geschichte: Aus der „Schwarzen Chronik“ der

Eisenbahn im Westerzgebirge (2. Teil) ....................4

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní

a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und

Sportveranstaltungen in der Region .......................8

Téma Luftu: Pověsti z českého Krušnohoří:

Poklad na Vysokém kameni

Thema: Sagen des böhmischen Erzgebirges: Das

Schatzgewölbe auf dem Hohen Stein ......................9

Ze společnosti a kultury: Třetí ročník

vzpomínkového setkání k 21. srpnu 1968

Kultur und Gesellschaft: 3. Jahrgang des

Gedenktreffens zum 21. August 1968 ...................10

Ze společnosti a kultury: Bublavská pouť

Kultur und Gesellschaft: Kirchweihfest

in Bublava ................................................................11

Tip na výlet: Na kole okolím Johanngeorgenstadtu

Ausfl ugstipp: Radtour rund

um Johanngeorgenstadt ..........................................12

Z naší přírody: Lišejníky – průkopníci života

Aus unserer Natur: die Flechten – die Vorkämpfer

des Lebens ...............................................................15

Historie: Tisová – pod rozhlednou Pajndl

Geschichte: Tisová – am Fuße des Aussichtsturm

auf dem Peindlberg..................................................16

Z naší přírody: Plch – neznámá krušnohorská

vzácnost

Aus unserer Natur: Der Bilch – eine unbekannte

erzgebirgische Seltenheit ........................................19

Z naší přírody: Výrazné skalní útvary Krušných hor (3. díl)

Aus unserer Natur: Der Bilch – eine unbekannte

erzgebirgische Seltenheit ........................................22

Ze společnosti a kultury:

Vysvěcení kříže u Volovárů v Nejdku

Kultur und Gesellschaft: Kreuzweih bei Volovárovi

in Nejdek ..................................................................23

Sport: Krušnohorská osmitisícovka

Sport: Erzgebirgischer Achttausender Lauf ...........24

Ze společnosti a kultury: Perninské slavnosti 2020

Kultur und Gesellschaft: Fest 2020 in Pernink ......26

Aktuality: Nové kolumbárium v Potůčkách

Aktualität: Neue Urnenhalle in Potůčky .................27

Historie: Jáchymov v 16. století (7. část)

Geschichte: Joachimsthal im 16.

Jahrhundert (7. Teil) ................................................28

Boží Dar: Dny evropského dědictví na Božím Daru

Boží Dar: Die Europäischen Tage des Kulturerbes

in Boží Dar ...............................................................32

Recept měsíce: Pumpernikl

Rezept des Monats: Pumpernickel ..........................32

Vážně nevážně: Vinobraní – virobraní

Ernsthaft unernsthaft: Weinfest – Virenfest ............33