srpen 2020

srpen 2020

Z obsahu čísla:

Historie: Z „černé kroniky“ železnic západního

Krušnohoří (1. část)

Geschichte: Aus der „Schwarzen Chronik“ der

Eisenbahn im Westerzgebirge (1. Teil) ....................4

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní

a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und

Sportveranstaltungen in der Region .......................8

Téma Luftu: Pověsti z českého Krušnohoří – tanec

permoníků na Mědníku

Thema: Sagen des böhmischen Erzgebirges – der

Zwergtanz im Kupferhügel ......................................9

Historie: Šibenice, kam se podíváš (dokončení)

Geschichte: Galgen, überall wo du hinschaust

(Schluss) ...................................................................10

Ze společnosti a kultury: Skoro utajené Milíře 2020

Kultur und Gesellschaft: Fast verborgene

Veranstaltung „Milíře 2020“ ..................................13

Z naší přírody: Lišejníky bez viny

Aus unserer Natur: Flechten ohne Schuld ..............14

Tip na výlet: Na kole po naučné stezce okolím

Loučné pod Klínovcem

Ausfl ugstipp: Der Lehrpfad Loučná pod Klínovcem

mit dem Fahrrad ......................................................16

Aktuality: Celnice znovu a jinak

Aktualität: Zollamt wieder und anders ...................17

Z naší přírody: Záchranná stanice živočichů Drosera

na Bublavě

Aus unserer Natur: Tierrettungsstation Drosera in

Bublava ....................................................................19

Aktuality: Příměstské tábory Merklín – Hroznětín

Aktualität: Ferienlager Merklín – Hroznětín..........21

Z naší přírody: Výrazné skalní útvary Krušných

hor (2. díl)

Aus unserer Natur: Markante Steinformationen des

Erzgebirges (2. Teil) ................................................23

Historie: Šikovní Jáchymováci

Geschichte: Geschickte Joachimsthaler .................24

Tip na výlet: Z Potůčků na Rudnou a údolím Černé

zpět

Ausfl ugstipp: Aus Potůčky nach Rudná und durch

das Tal des Baches Černá zurück ...........................26

Aktuality: Montánní výšlap letos již podeváté

Aktualität: Montanwanderung heuer schon zum

neunten Mal .............................................................28

Sport: Srpen patřil na Hřebečné opět volejbalu

Sport: August war in Hřebečná wieder dem

Volleyball gewidmet ................................................29

Zaručené počasí: Letošní červenec nebyl zas až tak

chladný

Das Wetter: Juli war heuer nicht ganz so kalt ........30

Boží Dar: Anenská pouť 2020 ve fotoreportáži

Boží Dar: Annafest 2020 im Bild .............................31

Recept měsíce: Houbařská lahůdka

Rezept des Monats: Pilzdelikatesse ........................32