červenec 2020

červenec 2020

Z obsahu čísla:

Ze společnosti a kultury: Dvojí svěcení

Kultur und Gesellschaft: Zweierlei Weihen ............5

Tip na výlet: Na kole po centrálním Krušnohoří

Ausfl ugstipp: Fahrradausfl ug durch das zentrale

Erzgebirge................................................................6

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní

a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kulturund

Sportveranstaltungen in der Region ................8

Téma Luftu: Loupežníci na Frauensteinu

Thema: Die Räuber auf dem Frauenstein ..............9

Historie: Šibenice, kam se podíváš (1. část)

Geschichte: Galgen, überall wo du hinschaust

(1. Teil) .....................................................................10

Ze společnosti a kultury: Moje vzpomínky

na Emila Zátopka

Kultur und Gesellschaft: Meine Erinnerungen

an Emil Zátopek .......................................................13

Z naší přírody: Výrazné skalní útvary Krušných hor

Aus unserer Natur: Markante Steinformationen

des Erzgebirges .......................................................14

Ze společnosti a kultury: Noc kostelů v Jáchymově

Kultur und Gesellschaft: Nacht der Kirchen

in St. Joachimsthal/Jáchymov .................................16

Historie: Obecná škola v Jáchymově během

1. světové války

Geschichte: Allgemeine Schule in Jáchymov

während des 1. Weltkrieges .....................................18

Hory a lidé: Kdo byl Arnošt Vysoký

Gebirge und Leute: Wer war Arnošt Vysoký ..........21

Tip na výlet: Na kraslický Hausberg za loupežníky

i na ferraty

Ausfl ugstipp: Hausberg bei Kraslice — die Räuber

und die Klettersteige zu besuchen ...........................24

Historie: Ptáčnictví mělo v Krušných horách staletou

tradici

Geschichte: Der Vogelfang hatte im Erzgebirge

eine hunderte Jahre lange Tradition .......................25

Z naší přírody: Rudní bohatství Krušných hor

dnes a zítra

Aus unserer Natur: Der Erzreichtum des

Erzgebirges heute und morgen................................28

Zaručené počasí: Medardovo kouzlo

Das Wetter: Medards Zauber ..................................29

Boží Dar: Anenská pouť bude

Boží Dar: St. Annenfest wird stattfi nden.................31

Recept měsíce: Tři krušnohorské sýry

Rezept des Monats: Arzgebirgsches

Kaas-Dreierlaa ........................................................32