červen 2020

červen 2020

Z obsahu čísla:

Tip na výlet: Naučná stezka „Vysoká Štola – Oldřichov“

Ausflugstipp: Der Lehrpfad „Vysoká Štola – Oldřichov“..4

Ze společnosti a kultury: Zajímavé kulturní

a sportovní akce v regionu

Kultur und Gesellschaft: Interessante Kultur- und

Sportveranstaltungen in der Region...........................8

Aktuality: Výstava v Ostrově „Jiří Urban – šperkař

a výtvarník“

Aktualität: Ausstellung in Ostrov: „Jiří Urban –

Juwelier und bildender Künstler“...............................9

Téma Luftu: Dlouhá šichta v Ehrenfriedersdorfu

Thema: Die lange Schicht zu Ehrenfriedersdorf.....10

Aktuality: Přátelské setkání – reakce na státem

nařízenou separaci

Aktualität: Freundschaftstreffen gegen die staatlich

verordnete Trennung.....................................................12

Z naší přírody: Neznámý život opuštěných dolů

(dokončení)

Aus unserer Natur: Das unbekannte Leben der

verlassenen Bergwerke (Schluss)...............................14

Historie: Pět set let annaberského KÄTu

Geschichte: 500 Jahre Annaberger KÄT..................16

Ze společnosti a kultury: Muzeum Kraslické dráhy

desetileté

Kultur und Gesellschaft: Zehnjähriges Jubiläum des

Museums der Graslitzer Bahn....................................18

Ze společnosti a kultury: Fischerova barokní hudba

připomene slavnou historii regionu

Kultur und Gesellschaft: Fischers Barockmusik wird

an die berühmte Geschichte der Region erinnern..21

Historie: Jáchymov v 16. století (6. část)

Geschichte: Jáchymov im

16. Jahrhundert (6. Teil).............................................22

Z naší přírody: Rudní bohatství Krušných hor – uran

(dokončení)

Aus unserer Natur: Der Erzreichtum des

Erzgebirges – Uran (Schluss)...................................24

Historie: Střípky z poválečné historie Vysoké Pece

Geschichte: Fragmente der Nachkriegsgeschichte

aus Vysoká Pec...........................................................27

Boží Dar: Rozhledna na Klínovci opět otevřena

Boží Dar: Aussichtsturm auf dem Keilberg

ist wieder eröffnet......................................................30

Recept měsíce: Zázrak jménem rostlina

Rezept des Monats: Ein Wunder

namens Pflanze….......................................................31

Vážně nevážně: Guten Tag a ahoj

Ernsthaft unernsthaft: Guten Tag und ahoj..........32