Zajímavý rozhovor v listopadovém čísle

19.11.2015

V listopadovém čísle najdete také zajímavý rozhovor se správcem restituovaného lesního majetku Náboženské matice na Nejdecku.

Náboženská matice je veřejný fond s právní subjektivitou. Není organizační součástí římskokatolické církve, ani státním fondem. Jde o samostatný subjekt, jehož účelem je správa části majetku římskokatolické církve s výnosem určeným pro její potřebu. Byla vytvořena za vlády Josefa II. Nejdecká matice získala majetek koupí od majitele, syna svobodného pána z Königswarteru, v roce 1908. V roce 1948 byl její majetek zestátněn. Radomír Böhm je prvním novodobým správcem jejího nejdeckého majetku, vydaného v rámci církevních restitucí.