V říjnovém čísle najdete také článek o Rolavských vrchovištích

18.10.2015

Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště

V hřebenové části Krušných hor mezi Jelením a Rolavou se nachází oblast skoro nedotčené panenské přírody, jež je tvořena porosty smrku střídajícími rozsáhlé plochy kosodřeviny prostoupené oblastmi močálů. Hnízdí zde desítky převáž ně vzácných a ohrožených opeřenců, roste zde nepřeberné množství chráněných mechů, lišejníků a dalších rostlin.

Po poválečném odsunu německého obyvatelstva se tento kraj skoro vylidnil a žil si svým vlastním životem pod minimálním vlivem lidské společnosti. Za 70 let si tak vytvořil svoji specifickou horskou tvář. Nejprve si toho začali všímat hlavně milovníci přírody následovaní turisty, s nimiž přišli i odborníci, kteří zpočátku jednotlivě a poté koordinovaně tuto oblast sledovali. A tak vznikaly podněty, jak tuto krásnou lokalitu chránit. 

Už v 80. letech umožnil Okresní národní výbor Sokolov vznik rozsáhlejšího chráněného místa, jež nazval Oblast klidu Přebuz, později Přírodní park Přebuz. Další snahy o ochranu pokračovaly. Na konci 90. let a zejména po roce 2005 byla vyhlášena evropsky významná lokalita Krušnohorské plató. Odborníci na ochranu přírody šli dál. V té době se jednalo o koncepčnějším řešení ochrany přírody, na kterém se podílely obec s rozšířenou působností (ORP) Kraslice, Krajský úřad ochrany přírody a poté i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Po letech pečlivého monitoringu, katalogizace přírodních druhů, které se zde vyskytují, jakož i geologického, lesnického a dalšího průzkumu vyhlásilo v roce 2012 Ministerstvo životního prostředí ČR národní přírodní rezervaci(NPR) Rolavská vrchoviště............................

Pokračování v našem časopisu