V zářijovém čísle přinášíme

10.09.2015
  • Historie zpracování dříví
  • 120 let  Plešivecké rozhledny
  • Rozhovor s Erikou Brinkmanovou, rodačkou z Ryžovny
  • Historii obce Vysoká štola
  • Jáchymov v 19. století

Oslavy 120. výročí rozhledny na Plešivci

Psal se rok 1895, když na rozhlednu na Plešivci vystoupali první návštěvníci. V témže roce byla založena pod názvem Laurin a Klement v Mladé Boleslavi také automobilka Škoda. Většina tehdejších návštěvníků se tak na Plešivec vyškrábala pěšky nebo možná na bicyklu, ale zcela jistě ne motorovým dopravním prostředkem. Oslavy kulatin plešivecké rozhledny se však nesly v dobovém duchu a tak si hosté mohli prohlédnout a vyzkoušet i dopravní prostředky, kterými se lidé na Plešivec dostávali v průběhu minulého století.


Všichni zájemci se mohli nechat na Plešivec dopravit Autobusem Škoda RTO 70 LUX, který odstartoval v Merklíně. Svezení tímto autobusem bylo pro všechny velkým zážitkem možná také proto, že si mnoho místních pamětníků zavzpomínalo na doby, kdy je vozil na výlety. Stejný typ autobusu byl totiž v majetku místních Rukavičkářských závodů. 

Slavnostního zahájení se ujal abertamský starosta Zdeněk Lakatoš, který také přivítal členy Podkrušnohorského spolku velocipedistů z Ostrova a všem dobře známého krušnohorského umělce Františka Severu z Rudného.Na místě bylo možné zakoupit také díla místních řemeslníků, paličkářek a řezbáře. Občerstvení zajistil personál hotelu na Plešivci.  Pro děti byl připraven program na