V srpnovém čísle přinášíme

13.08.2014
  • Historii obce Ptačí
  • Od objevu uranu k atomové bombě
  • Rozhovor s Jitkou Tůmovou - starostkou Perninku
  • Článek o Mariánské

Mariánská promluvila…
   
O tomto kdysi tak významném, hojně vyhledávaném a řadou pověstí opředeném poutním místě a jeho historii bylo mnoho napsáno. Šlo ovšem především o publikace a články našich předchůdců a tedy v němčině. Shromáždilo je a zabývalo se jimi zatím jen několik současných místních badatelů, především z Jáchymova – pokud vím Jiří Frankovič a Oldřich Ježek. Byly pořízeny překlady do češtiny, něco z těchto materiálů také publikováno v regionálním tisku, ve sborníku karlovarského historického semináře Karla Nejdla a podrobněji  v publikaci „Zápisník jáchymovského kronikáře“ Oldřicha Ježka. Ale i tyto informace pronikaly jen do omezeného okruhu zájemců o místní historii. Mariánskou, která je v současnosti z velké části rekreačním centrem, navštěvují každoročně četní turisté, lyžaři a výletníci. Doposud zde však nenalezli ani zmínku o tom, co s minulostí Mariánské, či původně Maria Sorg souvisí, ať už jde o skutečné, doložené události, či lidovou fantazií přizdobené pověsti. Namísto rozlehlého areálu kapucínského hospice z druhé poloviny 18. století tady zatím mohli spatřit jen nic neříkající louku s kusem staré zahradní zdi. Celá bohatá historie, která poznamenala toto místo a která formovala po staletí – spolu s přírodními krásami - to, co lze nazvat jeho duší, zůstávala tak po léta pro většinu návštěvníků zcela utajena. Pokusy o nápravu byly sice činěny, ale bez výsledků. Asi nebyla oslovena ta správná místa… Oslovil je až Vladimír Kříž, zaměstnanec zdejšího Domova pro osoby se zdravotním postižením. A tak byl s přičiněním obětavých pomocníků celý tento záměr doveden ke zdárnému konci. Jen zdánlivě malá slavnost provázela letošního 18. června odhalení panelu, se základními informacemi a obrázky, umístěného u onoho, v roce 1965 se zemí srovnaného kapucínského hospice.
 Kromě zachráněné milostné mariánské sošky, vystavené dnes v jáchymovském kostele, zmizelo tehdy nenávratně i celé vybavení obou kostelů, součástí areálu. K jedné z kapitol minulosti Mariánské patří i období, kdy náležela k utajovanému prostoru Jáchymovských dolů a stala se sídlem jeho ostrahy a také jednoho z táborů nucených prací. Vedle toho