V Červencovém čísle přinášíme

25.06.2014
  • Dopad První světové války na Krušné hory
  • Rozhovor se starostou Breitenbrunnu Ralphem Fischerem
  • Informace o centrální kompresorové stanici Eliáš
  • Aktualitu ze střevíčkové párty v Krmelci
  • Historii obce Háje

Ralf Fischer – Starosta obce  Breitenbrunn
Ralf Fischer, starosta obce  Breitebrunn je na české straně Krušných hor znám především jako partner  mnoha přeshraničních projektů. Po ukončení studia Technické university v Drážďanech pracoval jako inženýr a vedoucí v podniku na výrobu kartonových obalů.  Starostou obce Breitenbrunn je od  roku  1990 dosud.

Jak jste se dostal do Krušných hor, pochází Vaše rodina odtud, nebo sem přišla až v poválečném období?
Narodil jsem se před  59 lety v Breitenbrunnu. Moje rodina zde žije již po generace. Bydlíme ve 150 let starém domě, na okraji malebné vesničky Breitenbrunn vzdáleném necelé 2 km od v praxi již neexistující státní hranice. 


Co Vás vedlo k tomu ucházet se o funkci starosty?
Po převratu 1989/90 jsem byl předsedajícím „kulatého stolu“ obce  Breitenbrunn, z čehož v květnu 1990 nakonec vzešlo převzetí úřadu starosty v rodné obci Breitenbrunn. Tento úřad zastávám nepřetržitě dosud.

Obec Breitenbrunn má v logu slova  Krystal Krušných hor, v čem leží tato jedinečnost, můžete Vaší obec krátce představit? 
Obec Breitenbrunn se v posledních letech rozvinula do významného centra v kraji Krušné Hory. Žije zde 6.000 obyvatel, díky přírodním podmínkám je zde rozhodující roli hraje turismus i drobné a střední podnikatelské struktury. Jednotlivé části naší obce Breitenbrunn mají svůj historický  původ v hornictví našeho společného pohoří. Těžily se zde cenné nerosty a rudy, zařízení vybudovaná za poslední Zlaté horečky v období uranového hornictví určují dodnes vzhled obce. Mezi jiným je to největší zařízení naší obce, klinika v Erlabrunnu, která vznikla z původně hornické nemocnice, ze školy pro důlní inženýry vznikla státní studijní akademie, dnes je to vzdělávací zařízení pro oblast turismu a sociální oblast se zhruba 700 studenty, z původního hornického sídliště vznikl  Sportpark Rabenberg, největší sportovní zařízení v Sasku, který je po desetiletí přestavován a modernizován. 
Místní části obce Breitenbrunn jsou: Antonsthal, Breitenbrunn, Erlabrunn, Rittersgrün a Tellerhäuser.

V Německu existuje pro nás Čechy nezvyklá přímá volba starosty, funkční období starosty je také jiné než zastupitelstva obce. Můžete nám tento systém blíže představit, jaké jsou jeho klady a zápory?
Starosta je volen většinově přímou volbou, tento systém propůjčuje starostovi vlastní politickou legitimaci, posiluje jeho pozici v zastupitelstvu obce a současně přispívá k jeho nezávislosti při stranicky problematických situacích. Přímá volba starosty obyvatelstvem posiluje také vliv obyvatel na místní komunální politiku.  Sedmileté funkční období starosty zaručuje určitou kontinuitu veřejné správy, při respektování demokratických principů vlivu občanů, v přiměřených časových obdobích provést komunálněpolitické změny a doplnění.  Zastupitelstvo města je voleno na pětileté funkční období, poměrným systémem, při kterém kandidáti předstupují před voliče s otevřenými kandidátními listinami.  Systém překrývajících se volebních období zastupitelstva obce a starosty přispívá k udržitelnému a průběžnému plnění úkolů, ale je současně výrazem politické legitimace volených občanů.
Můj subjektivní pocit je, že jsme v minulých letech v obci Breitenbrunn ani v regionu nezaznamenali významnější kritiky stávajícího volebního systému, ani nebyly vzneseny požadavky na jeho změnu.

Ve většině přeshraničních projektů  krušnohorských obcí nacházíme stále stejné partnery, Breitenbrunn, Boží Dar, Ostrov. Kde vidíte příčinu toho, že se jich neúčastní více obcí?
Obec Breitenbrunn v posledních letech přesto úspěšně spolupracovala s mnoha českými partnery na společném zlepšování a rozvoji Krušnohoří, jako společného životního, pracovního a kulturního prostoru. Samozřejmě je výsostným a samostatným komunálněpolitickým rozhodnutím každého zodpovědného zástupce jednotlivé obce či města, které rozvojové aktivity zvládne obec vlastními silami a při kterých se zúčastní politických regionálních procesů. Jedno je ale znatelné, v posledních letech enormně vzrostla komunálněpolitická vůle se vlastními nápady podílet na budoucnosti a budování společného Krušnohoří.
Další subjektivní věcí v každodenním konstruktivním soužití je postupně vybudovaná důvěra a přátelství jednotlivých aktérů komunální politiky. Vzniklá důvěra na naší úrovni je i v dnešní době neměřitelná penězi.

Často Vás potkávám na české straně Krušných hor na kole nebo lyžích kterou část krušných hor považujete za hezčí a proč?
Pro mě osobně je to mentální odreagování, když se mohu aktivně jako cyklista či běžkař pohybovat sám na jedinečném hřebeni našich Krušných hor. V této pospolitosti našeho centrálního Krušnohoří, se stále se zlepšující turistickou infrastrukturou, obklopených tisícovkami na české i německé straně leží ona jedinečnost Krušných hor.
 
Kde vidíte šance Krušných hor, a co byste naší krušnohorské vlasti popřál do budoucna?
V dennodenní práci jak zodpovědných komunálních politiků, tak mnoha dobrovolníků pracujících ve spolcích,  nebo sociálních či církevních strukturách, kteří stále bez jakýchkoli omezení navazují kontakty  přes hranice, leží jedinečná šance našeho zdárného soužití v našich Krušných horách. Společně musíme naše obyvatele přesvědčit o tom, aby pochopili, že osobní přání jednotlivců se dají uskutečnit udržitelněji, pokud budou zasazena do rámce přeshraničního obecného blaha.
Na závěr Vám srdečně děkuji za možnost ve Vašem časopise LUFT prezentovat obec Breitenbrunn, jako dlouholetého partnera rozsáhlé přeshraniční spolupráce.